Gå til sidens indhold

Højesteret

21 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Forvaring opretholdt

Opretholdelse af forvaring på det foreliggende oplysningsgrundlag var ikke en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

20 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Om forsvarersalærer i Grønland

De vejledende salærtakster i Grønland om supplerende rejsesalær kunne ikke udstrækkes til at gælde for visse tjenesterejser

16 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Fastsættelse af advokatsalær i inkassosag

Ved fastsættelse af advokatsalær i en inkassosag behandlet ved fogedretten skulle der tages udgangspunkt i landsretspræsidenternes vejledende takster

16 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Fastsættelse af salær til beskikket advokat

Der var ikke grundlag for at ændre afgørelsen om salær til beskikket advokat

15 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Køb af brugt båd

Motorproblemer opstået kort efter køb af brugt båd skyldtes slid og udgjorde ikke mangler

15 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Om direktørs personlige hæftelse i forhold til to anpartsselskaber

A, der var ultimativ ejer, direktør og daglig leder af to anpartsselskaber, var erstatningsansvarlig for tab, som var påført selskabernes medkontrahent

15 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Om retlig interesse

Ikke retlig interesse i at få prøvet en afgørelse fra Udlændingenævnet

14 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Om statens undersøgelsespligt og forældelse af godtgørelse for tortur mv.

Godtgørelseskrav i anledning af påståede overgreb i Irak var forældet, og Forsvarsministeriet havde ikke pligt til at foretage yderligere undersøgelser

14 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Begyndelsestidspunkt for forrentning

Ikke forhold der kunne begrunde tidligere forrentning efter rentelovens § 3, stk. 5

13 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Prøveløsladelse utilrådelig

Oplysninger om indsattes forhold under indsættelsen og om verserende sag tillagt vægt ved tilrådelighedsvurderingen

12 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Fordringsprøvelse kunne ikke afvises

Kurator kunne ikke afvise at prøve et anmeldt krav med henvisning til konkurslovens § 130, stk. 3, selvom der ikke var dækning for kravet i boet

09 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Skattesager skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans