Gå til sidens indhold

Højesteret

11 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse

Afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse var ikke i strid med internationale forpligtelser, herunder Handicapkonventionen

10 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Om værdien af minoritetsaktieposter ved tvangsindløsning

Værdien af minoritetsaktieposter skulle fastsættes til en forholdsmæssig andel af selskabets værdi

06 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Modregning i forsikringsforhold

Modregning i forsikringsforhold

05 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Kast med vand var ikke vold

Kast med begrænset mængde rent vand mod kroppen var ikke vold

04 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Forbud mod at afbryde strøm mv.

Nedlæggelse af forbud mod at afbryde leveringen af strøm mv. fra fællesledninger, der løb gennem en ejendom og forsynede en række naboejendomme. ...

04 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Landsretten havde ikke begået rettergangsfejl

Landsretten havde ikke begået rettergangsfejl ved at afsige kendelse tre hverdage efter afgivelse af kæresvarskrift

29 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Retlig interesse i kære af forbud

Ansvarshavende redaktør havde fortsat retlig interesse i kære af et nedlagt forbud, selv om forbuddet ikke længere var gældende

29 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Om en konkursfordring havde den fornødne klarhed

Konkursfordring fastslået ved dom havde den fornødne klarhed, uanset at dommen var anket

27 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Om betaling for råden over vejareal

Frederiksberg Kommune var berettiget til at opkræve betaling for udnyttelse af vejareal i forretningsmæssigt øjemed

26 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Om transfer pricing

Transfer pricing-dokumentation var så mangelfuld, at skatteansættelse kunne ske skønsmæssigt. Ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet

26 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Ikke sagkyndig vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi

Skattestyrelsens anmodning om sagkyndig vurdering af en ejendom, der var arveudlagt efter 15 %’s-reglen i værdiansættelsescirkulæret, blev ikke imødekommet

22 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Om godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 eller princippet heri

Ikke grundlag for godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1, eller princippet heri for en kommunes retsstridige afgørelse