Retten i Hjørring

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores onlinebooking. Notaren kan dog komme ud til dig personligt, hvis du fx på grund af sygdom er sengeliggende.

Det er muligt for alle at bestille en tid hos notaren både i Hjørring, Frederikshavn og Aabybro. 

Bestil en tid ved notaren i Hjørring
Bestil en tid ved notaren i Frederikshavn
Ring på 9968 5600 for at bestille en tid ved notaren i Aabybro. 

Af tekniske årsager bedes du højst vælge to dokumenter, selvom du reelt har flere, når du bestiller tid.

Møder du op uden at have bestilt tid, må du forvente ventetid. Alle opfordres dog til at bestille tid, så vi kan begrænse antallet af ventende i retsbygningen grundet COVID-19. 

Særligt vedrørende notaren i Frederikshavn
Notaren i Frederikshavn træffes på fredage i lige uger fra kl. 09.00-13.00. 

Notarforretningerne afholdes på Frederikshavn Rådhus, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn.

Notaren i Frederikshavn modtager kontant betaling og MobilePay. 

Særligt vedrørende notaren i Aabybro
Notaren i Aabybro træffes frem til den 16. juni 2021 på onsdage fra kl. 08.00-09.00.

Notarforretningerne afholdes på Rådhuset, Toftevej 43, 9440 Aabybro.

Notaren i Aabybro modtager kontant betaling og MobilePay. 

Udkørende notarforretninger
Du skal sende en mail til os, for at få besøg af notaren hjemme hos dig selv, eller hvis notaren skal bruges til lodtrækninger og boksåbninger. Til dette kan du ikke bruge vores onlinebooking. 
Send en mail til adm.hjo@domstol.dk

Andre særlige forhold
Du skal kontakte Retten i Hjørring telefonisk på tlf. 9968 5600, hvis der er andre særlige forhold, der gør sig gældende. Det kan fx være, hvis den, der skal underskrive, er dårligt gående, og derfor gerne vil underskrive på rettens parkeringsplads. 

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole

Det skal du gøre ved testamente

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

  • dit testamente i to ens eksemplarer og en forside bestående af en fast blanket. Testamentet må ikke være underskrevet på forhånd
  • officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort (har du ikke den nævnte legitimation, så spørg retten, hvad der ellers kan bruges)
  • penge til at betale retsafgiften. Retten i Hjørring modtager kontanter, dankort og MobilePay

Download forsideblanket til testamente

Det skal du gøre ved fremtidfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge NemID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere sagsnummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge. Du skal også medbringe officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort (har du ikke den nævnte legitimation, så spørg retten, hvad der ellers kan bruges).

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Læs mere om fremtidfuldmagter hos Familieretshuset

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

  • Bekræftet kopi af et dokument: 100 kr. pr. kopi
  • Testamente: 300 kr.
  • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
  • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
  • Øvrige dokumenter: 300 kr.
  • Lodtrækning: 500 kr. pr. påbegyndt time

Hvis notaren er nødt til at komme hjem til dig, skal du desuden betale for transporten.

Retten i Hjørring modtager kontanter, dankort og MobilePay. På rettens bitingsteder i Frederikshavn og Aabybro kan der betales med kontanter og MobilePay.

Sidst opdateret: 07. maj 2021