Retten i Helsingør

Retten i Helsingør

Her på siden kan du se, hvilken afdeling du skal have fat i i forbindelse med fx dødsfald og gældssanering, eller hvis du har brug for hjælp til deling af en fællesformue.

Retten i Helsingør har forskellige afdelinger, der håndterer fx arv, inkasso, samværssager og huslejetvister og meget andet. Der er en afdeling for skifteret, fogedret, familieret og en retsafdeling, der behandler civile retssager og straffesager. 

Om dødsfald, arv og gældssanering

Det er afdelingen for skifteret, der tager sig af sager, hvor fx penge, værdier eller ejendele skal skifte ejer. Det kan være i forbindelse med dødsfald og arv, eller det kan være ved konkurs, hvor en person eller virksomhed ikke kan betale det, vedkommende skylder andre. Skifteretten tager sig også af ansøgninger og spørgsmål om gældssanering.

Læs om dødsfald og arv på den fælles side for Danmarks Domstole

Læs om konkurs på den fælles side for Danmarks Domstole

Læs om gældssanering på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Helsingør

Om inkasso, gæld, tvang og udsættelse

Det er afdelingen for fogedret, der gennemtvinger krav mellem personer eller virksomheder. Ofte handler det om at få fastslået en gæld eller om at få værdier eller ting udleveret, hvis parterne ikke har overholdt deres aftaler. Fogedretten kan også blive inddraget og hjælpe med at sætte en lejer på gaden, hvis udlejer lovligt har opsagt lejer, og vedkommende nægter at flytte.

Fogedretten står også for tvangsauktioner og kan gøre udlæg i ejendele eller værdier. Ejendelene og værdierne kan blive beslaglagt og solgt auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.

Læs om sager i fogedretten på den fælles side for Danmarks Domstole

Læs om tvangsauktioner på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Helsingør

Om forældremyndighed, samvær, bopæl og skilsmisse

Det er afdelingen for familieret, der behandler skilsmissesager og sager om forældremyndighed, faderskab, bopæl og samvær. Familieretten behandler også sager om tvangfuldbyrdelse af samvær, hvis en forælder ikke vil udlevere et barn til eller fra samvær.

Læs om sager i familieretten på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Helsingør

 

Familierettens venteværelse 

Om straffesager

Straffesager er sager om lovovertrædelser, som kan medføre straf i form af bøde eller fængsel. Det kan være overtrædelser af færdselsloven eller fx sager om vold eller drab

Læs om straffesager på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Helsingør

Om lejemål og husleje

Det er boligretten der kan tage stilling til uenighed om lejeboliger og erhvervslejemål. Lejemålene skal være omfattet af lejeloven eller boligreguleringsloven eller af erhvervslejeloven. Uenighederne kan fx dreje sig om huslejens størrelse. Huslejesager skal altid først behandles i kommunens huslejenævn. Lykkes det ikke at nå til enighed her, kan Retten i Helsingørs boligret tage stilling til uenigheden.

Læs om sager i boligretten på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Helsingør

Om civile sager

Civile sager er retssager, hvor to parter – personer, myndigheder eller virksomheder – er uenige, og hvor den ene part ønsker, at retten skal tage stilling til og afgøre sagen/uenigheden.

Læs om civile retssager på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Helsingør

Om konflikt og retsmægling

Retsmægling er et tilbud fra retten, hvor professionelle mæglere hjælper med at løse en konflikt uden dom. Det er først, når man har anlagt en civil sag, man kan modtage et tilbud om retsmægling. Man kan også få retsmægling i foged- og skiftesager. 

Læs om retsmægling på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Helsingør

Sidst opdateret: 20. februar 2020