Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 feb 2020

Grønlands Landsret

Grønlands Domstole indfører brug af kapper til dommerne

Dommerne ved Grønlands Domstole vil fra 1. januar 2020 bære kapper under hovedforhandlinger i kriminalsager og i civile sager.

Dommerne ved Grønlands Landsret, Kredsretterne og ved Retten i Grønland har besluttet at markere rettens neutralitet og værdighed ved at bære kapper, når de behandler kriminalsager og civile sager, hvor der skal afsiges dom.

Kapperne er specialfremstillede til Grønlands Domstole.

Dommere ved Grønlands Domstole iført kapper

Fra 1. januar 2020 vil dommerne ved Grønlands Landsret bære kapper under hovedforhandlinger i kriminalsager og i civile sager.

Ligesom de kapper, der anvendes ved byretterne i Danmark, er de kapper, der vil blive anvendt ved kredsretterne og Retten i Grønland mørkeblå med et foer, der er påtrykt paragraftegn.

For at markere forskellen mellem Grønlands og Danmarks Domstole, har de grønlandske
dommere besluttet, at revers og ærmekant skal være mørkegrønne.

Dommerne i Grønlands Landsret vil bære de samme kapper, som kollegerne i Danmark,
nemlig sorte kapper med sort revers og ærmekant. Det er kun retsformanden - dommeren - der i fremtiden vil være klædt i kappe. Domsmænd, anklager og forsvarer vil fortsat bære deres almindelige tøj, akkurat som i dag. 

I Danmark blev kapperne indført i 2009 i forbindelse med en lovændring, hvor politikerne ønskede at sikre, at retten også gennem dommernes påklædning, fremstod neutrale. Kapperne skulle dermed understøtte befolkningens almindelige respekt for og tillid til domstolene som den dømmende magt.

Kapperne blev først taget i anvendelse i 2012, efter en langvarig proces med at designe og fremstille dem. Efter en indledende modstand blandt nogle dommere, er de allerfleste dommere i dag meget glade for deres kappe. Den markerer på en afdæmpet, men tydelig måde hvem der har ansvaret og funktionen som dommer.

I Grønland har dommerne fulgt disse erfaringer med interesse og har i enighed besluttet at indføre kapperne for at fremtræde neutralt, ensartet og værdigt.

Dommerne og sagsbehandlerne i skiftesager, fogedsager og foreløbige retsmøder vil ikke bære kapper. Kapperne er reserveret til de særligt alvorlige retsmøder - hovedforhandlingerne - hvor borgeren kan forvente at få en afgørelse på sin sag. Det kan både være i en kriminalsag, hvor borgeren bliver idømt en foranstaltning, en civil sag om betaling af et pengekrav eller en familieretlig sag, hvor dommeren afgør en tvist om forældreansvar og samvær.