Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

Råd og nævn

Her kan du læse mere om Færøernes Ulykkesforsikringsråd og om Erstatningsnævnet, Overfredningsnævnet og Sterilisationsnævnet.

Færøernes Ulykkesforsikringsråd

Ulykkesforsikringsrådet træffer afgørelse om, hvorvidt skadelidte er berettiget til ydelser efter Arbejdsskadeforsikringsloven og i så fald hvilke.

Erstatningsnævnet

Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning i henhold til offererstatningsloven.

Overfredningsnævnet

Overfredningsnævnets virksomhed består hovedsagelig i at foretage en prøvelse af de afgørelser, fredningsnævnene træffer.

Sterilisationsnævnet

Sterilisationsnævnet behandler ansøgninger om sterilisation efter lov nr. 234 af 3. juni 1967 om sterilisation og kastration.