Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

Retten på Bornholm

Hver måned lægges der statistik på hjemmesiden for rettens modtagne sager. Statistikken viser indeværende års tal sammenlignet med samme periode året før.

 

 

 

Statistik

2023

2022

 

 

 

 

 

Fogedret

 

 

 

Fogedsager

475

411

 

heraf betalingspåkrav

153

129

 

Gns. Sagsbehandlingstid

29

27

 

Tvangsauktioner over fast ejendom

29

12

 

Skifteret

 

 

 

Dødsboer

194

218

 

Modtagne gældssaneringssager

13

11

 

Gennemførte gældssaneringssager

1

10

 

Konkursbegæringer

7

15

 

Opløsningssager

2

15

 

Bodelingssager m.v.

0

0

 
       

Skiftesager i alt

216

259

 

 

 

 

 

Civile sager

84

79

 

Heraf forenklet proces

26

16

 

Straffesager

246

362

 

Heraf bødesager

94

202

 
       

 

 

 

 

Notarialforretninger

537

293

 

 

Statistikken for modtagne sager i perioden januar – april 2023 viser en stigning i antallet af fogedsager og tvangsauktioner, men et fortsat begrænset antal konkursbegæringer og selskabsopløsninger. Antallet er modtagne gældssaneringsager er steget marginalt. Antallet af periodens gennemførte gældssaneringssager har ingen sammenhæng med periodens modtagne ansøgninger om gældssanering, idet en gældsaneringssag, der indledes, i reglen tager 4-6 måneder at gennemføre, blandt andet på grund af lovbestemte frister.

Antallet af modtagne straffesager er faldet på grund af et tilsvarende fald i antallet af bødesager (=de ”små” straffesager).  


Den markante stigning i antallet af notarforretninger er fortsat og nærmer sig en fordobling i forhold til 2022.

Sidst opdateret: 12. maj 2023