Retten i Aarhus

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Aarhus.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Aarhus.

På årsbasis behandler Retten i Aarhus

  • ca. 2.550 civile sager
  • ca. 9.350 straffesager
  • ca. 3.500 skiftesager
  • ca. 5.700 notarialforretninger
  • ca. 16.500 fogedsager

Berammelsestider ved Retten i Aarhus

Straffesager

Hastende straffesager: Berammelsestid 5 uger
Øvrige straffesager: Berammelsestid 12-18 måneder 

Civile sager

Første (telefon)møde: Berammelsestid 2-3 måneder efter  
svarskrift er modtaget
Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
½ dags varighed: Om 10 måneder
1 dags varighed: Om 15 måneder
Retsmægling kan tilbydes inden for 3 uger 
Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

 

Dødsboer

Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest dagen efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra  kirkekontoret
Senest 4 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontakt person. Senest 3 måneder efter skifteretten har modtaget boopgørelsen, vil den blive gennemgået og videresendt til SKAT
Senest 3 uger efter at skifteretten har modtaget  godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Insolvenssager

Gældssanering: Berammelsestid 3-4 uger
Konkurs: Berammelsestid 1-7 dage
Tvangsopløsning: Berammelsestid 3-11 uger

Fogedsager

Almindelig udlægssag: Berammelsestid 14 uger
Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 3-4 uger · Udsættelse af lejemål - kontor: Berammelsestid 3-4 uger
Tvangsauktion: Berammelsestid 10 uger

Familieretlige sager

Første telefonmøde: Berammelsestid ca. 4 uger
Hovedforhandling: indenfor ca. 6-8 uger
Tvangfuldbyrdelse af samvær: indenfor 30 dage    
Samværssag: Berammelsestid 5-7 uger 

Sidst opdateret: 04. juni 2020