Retten i Aarhus

Rettens bygninger og historie

Tinghuset, Vester Alle

Efter en arkitektkonkurrence, der blev udskrevet i 1902, stod arkitekterne K.A. Ludvigsen og Jul. Hansen for bygningen af Tinghuset, der stod færdigt i 1906.

Byggeprisen blev anslået til 400.000 kr., men endte med at blive 616.000 kr., og således med en budgetoverskridelse på 54 %.

Kunstneren K. Hansen Rejstrup udførte de vigtigste dekorative enkeltheder, og i 1908 blev de bronzeløver, som han havde modelleret, opstillet. Hjørnelanternerne blev ligeledes udført af K. Hansen Rejstrup, efter en miniaturemodel i politimester Chr. M. Jespersens eje. Bronzelanternerne er udført som kopier af kunstsmeden Caparros berømte lamper fra ca. 1500 på Palazzo Strozzi i Firenze.

Tinghuset var oprindeligt indrettet til Politivagt med detentionslokaler, Stadslogens kontor, Byfogeden og forligskommissionen, Arrestforvarerens bolig og til Amtsrådssal.

Efter en gennemgribende renovering og ombygning, der blev påbegyndt i sommeren 2014, har retten igen i juni 2016 taget sæde i Tinghuset, som nu fremstår med to retssale nyindrettet i parterre, yderligere 12 retssale – heraf en nævningesal - fordelt på stuetagen, første og anden sal, en samlet retsafdeling på anden sal, foruden en nyindrettet tredje sal med dommerkontorer og retspræsidentens administration og sekretariat.

Samtlige retssale er indrettet med separate voteringsrum, og der er etableret mulighed for gennemførelse af digitale retssager samt videoafhøring af blandt andre vidner og varetægtsarrestanter. Der er i Tinghuset etableret en indre og en ydre zone, hvor alene rettens medarbejdere har adgang til den indre zone, ligesom domsmændene får udleveret midlertidige, elektroniske adgangskort til det voteringsrum, de skal benytte den pågældende dag. For yderligere at imødekomme alle brugeres behov, er Tinghuset i dag indrettet med venterum til bange vidner, lytterum tilknyttet flere af retssalene, børnesamtalerum til forældreansvars- og bopælssager, advokatværelse og særligt forberedelseslokale til anklagemyndigheden, samt en afsondret/sikret zone i parterre til afvikling af grundlovsforhør i weekenden med adgangskontrol og direkte adgang fra arresten gennem en nyetableret, overdækket gangsti.

Aarhus Kommune har i januar 2004 præmieret Tinghuset som påskønnelse for den fornyelse og istandsættelse af ejendommen, der er gennemført i perioden 1998-2004, og Domstolsstyrelsen er tildelt et diplom herfor.

Renoveringen fra 2014 til 2016 er i det hele søgt gennemført med respekt for det oprindelige Tinghus, hvor flere friser, søjler og træbeklædninger er renoveret og bevaret, ligesom det oprindelige tårnur nu er blevet blotlagt og automatiseret.

Kannikegade 16

Århus Post- og telegrafbygning, Kannikegade 16, blev taget i brug i 1905.  Ledende arkitekt bag det såkaldte ”Postpalæ” i Århus var kongelig bygningsinspektør Hack Kampmann, som stod bag mere end 20 post- og telegrafbygninger i landet, blandt andet Aalborg (1908), Grenaa (1909), Hadsten (1910) og Viborg (1918). På trods af dette er han nok mest kendt for Århus Teater (1897-1901). 

Stueetagen og 1. sal var tænkt som offentlighedens domæne med plads til post- og telegrafvæsen og lokaler for indlevering af pakker, ekspedition af ankommende og afgående post, regnskabskontor og garderobe, samt på 1. sal telegraf- og telefonsal. Indgangen til bygningen er markeret med massive teaktræs døre, hvor fra besøgende ledes gennem vestibulen til publikumshallen, hvis vægge i en højde på 6 alen er beklædte med teaktræs paneler, og mellem disse og loftet løber en cirka 2 alen høj frise udført af kunstneren Hansen-Rejstrup, der gengiver befordringsvæsenet gennem tiderne, lige fra postrytteren og Kallundborgsmakken til det ved udførelsen moderne jernbanetog og dampskib.

Postmesterens og telegrafbestyrerens næsten identiske og ikke ligefrem beskedne boliger på 2. sal blev lagt an med alt fra dagligstue og spisestue til soveværelse, badeværelse, toilet, køkken, spisekammer og pigekammer. Loftet var indrettet med disponible rum til opbevaring og gæsteværelser, mens kælderen blev budenes domæne med garderobe, vask, pakke- og sorteringsrum og dertil lokaler til kul, kedel og batteri. Ud over fordelingen af lokaler er det på nogle af tegningerne muligt at se installationen af toilet og komfur, lys og varme.

Bygningen huser i dag Retten i Aarhus, hvor kassen, skifteretten og fogedretten har til huse.

Kilde: MuseumsPosten, Post & Tele Museum

Sidst opdateret: 20. februar 2020