Retten i Aarhus

Retten i Aarhus har, inklusive juristerne, i alt ca. 90 ansatte. Heraf er ca. 45 tilknyttet Retsafdelingen, som hører til på Tinghuset, Præsidentens Sekretariat og Administrationen samt ca. 40 tilknyttet Specialretsafdelingen, som er beliggende i Kannikegade.

Afdelinger i Retten i Aarhus

Retten har organiseret arbejdet i afdelinger ud fra de typer af sager, som retten behandler: 

  • Specialretsafdelingen behandler sager inden for skifteret: dødsboer, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger.
    Specialretsafdelingen behandler også sager inden for fogedret: fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav
  • I retsafdelingen behandles civile sager og samtlige straffesager
  • Familieretsafdelingen tager sig af sager om bl.a. skilsmisse, forældremyndighed og samvær
  • Rettens administrationsafdeling tager sig af den daglige drift, økonomi, notarsager samt sikkerhed

Jurister

Dommerkollegiet:

Retspræsident Bodil Ruberg

Dommer Anette Fogh
Dommer Tine Rud
Dommer Kirsten Schmidt
Dommer Tina van Steen
Dommer Mette Søgaard Vammen
Dommer V. Kahr Rasmussen
Dommer Mette Helby Jensen
Dommer Joy Winther
Dommer Grith Rosleff
Dommer Anne-Mette Gedbjerg
Dommer Anne Segato
Dommer Dot Buchtrup

 

Øvrige juridiske medarbejdere:

Dommerfuldmægtig Jonas Bjerregaard, kst. funktionschef (familieretssager)
Dommerfuldmægtig Niels Tang Christensen
Retsassessor Rasmus Foged, funktionschef (straffesager)
Uddannelsesfuldmægtig Nicolai Bødker Huus
Uddannelsesfuldmægtig Tine Fomsgaard-Knudsen
Kst. dommer Lene Holm Trøst
Retsassessor Mette Vinding, funktionschef (civile sager)
Uddannelsesfuldmægtig Anna Stubkjær Nissen
Dommerfuldmægtig Mathilde Sloth Uhlenrik
Retsassessor Jimmy Bøgh Veitland
Retsassessor Preben Veng, funktionschef (fogedsager og skiftesager)

Sidst opdateret: 02. juni 2020