Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus har, inklusive juristerne, i alt ca. 90 ansatte. Heraf er ca. 45 tilknyttet Retsafdelingen, som hører til på Tinghuset, Præsidentens Sekretariat og Administrationen samt ca. 40 tilknyttet Specialretsafdelingen, som er beliggende på Vester Alle 12 (det gamle Erhvervsarkiv).

Afdelinger i Retten i Aarhus

Retten har organiseret arbejdet i afdelinger ud fra de typer af sager, som retten behandler: 

  • Specialretsafdelingen behandler sager inden for skifteret: dødsboer, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger.
    Specialretsafdelingen behandler også sager inden for fogedret: fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav
  • I retsafdelingen behandles civile sager og samtlige straffesager
  • Familieretsafdelingen tager sig af sager om bl.a. skilsmisse, forældremyndighed og samvær
  • Rettens administrationsafdeling tager sig af den daglige drift, økonomi, notarsager samt sikkerhed

Jurister

Dommerkollegiet:

Retspræsident Karen Thegen 

Dommer Dot Buchtrup
Dommer Helle Søgaard Larsen
Dommer Tine Rud
Dommer Charlotte Hove Lasthein
Dommer Per Skadhede Graversen
Dommer Tina van Steen
Dommer Mette Søgaard Vammen
Dommer Hanne Rokkjær Fløe
Dommer Mette Helby Jensen
Dommer Joy Winther
Dommer Grith Rosleff
Dommer Anne Segato
Dommer Henriette Holst
Dommer Tine Børsen Smedegaard

Kst. dommer Anja Hedegaard Nielsen
Kst. dommer Carsten Busk


Øvrige juridiske medarbejdere:

Retsassessor Preben Veng, funktionschef (foged sager og skiftesager)
Retsassessor Jimmy Bøgh Veitland
Kst. retsassessor Ditte Johanne Sarto, sekretariatschef
Kst. retsassessor Mette Faurskov Kristiansen, funktionschef (straffesager)
Kst. retsassessor Nicolai Bødker Huus, funktionschef (civile sager og familieretssager)
Dommerfuldmægtig Mathilde Sloth Uhlenrik
Dommerfuldmægtig Niels Tang Christensen 
Dommerfuldmægtig Jonas Bjerregaard
Dommerfuldmægtig Ellen Blichfeldt
Dommerfuldmægtig Laura Røge Christensen
Dommerfuldmægtig Lisbeth Kjær Nowak
Dommerfuldmægtig Marie Louise Als
Dommerfuldmægtig Mette Højmark Søndergaard
Dommerfuldmægtig Mikkel Kjær Slot
Dommerfuldmægtig Mikael Skiffard Sørensen
Dommerfuldmægtig Natascha Gotfred Jørgensen

Sidst opdateret: 16. januar 2023