Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus har, inklusive juristerne, i alt ca. 90 ansatte. Heraf er ca. 45 tilknyttet Retsafdelingen, som hører til på Tinghuset, Præsidentens Sekretariat og Administrationen samt ca. 40 tilknyttet Specialretsafdelingen, som er beliggende på Vester Alle 12 (det gamle Erhvervsarkiv).

Afdelinger i Retten i Aarhus

Retten har organiseret arbejdet i afdelinger ud fra de typer af sager, som retten behandler: 

  • Specialretsafdelingen behandler sager inden for skifteret: dødsboer, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger.
    Specialretsafdelingen behandler også sager inden for fogedret: fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav
  • I retsafdelingen behandles civile sager og samtlige straffesager
  • Familieretsafdelingen tager sig af sager om bl.a. skilsmisse, forældremyndighed og samvær
  • Rettens administrationsafdeling tager sig af den daglige drift, økonomi, notarsager samt sikkerhed

Jurister

Dommerkollegiet:

Retspræsident Karen Thegen 

Dommer Dot Buchtrup
Dommer Helle Søgaard Larsen
Dommer Tine Rud
Dommer Charlotte Hove Lasthein
Dommer Per Skadhede Graversen
Dommer Tina van Steen
Dommer Mette Søgaard Vammen
Dommer Hanne Rokkjær Fløe
Dommer Mette Helby Jensen
Dommer Joy Winther
Dommer Grith Rosleff
Dommer Anne Segato

Kst. dommer Lasse Lund Madsen

Øvrige juridiske medarbejdere:

Retsassessor Rasmus Foged, sekretariatschef
Kst. retsassessor Jonas Bjerregaard, funktionschef (familieretssager)
Kst. retsassessor Mette Faurskov Kristiansen, funktionschef (straffesager)
Retsassessor Mette Vinding, funktionschef (civile sager)
Retsassessor Preben Veng, funktionschef (foged sager og skiftesager)
Retsassessor Jimmy Bøgh Veitland
Dommerfuldmægtig Nicolai Bødker Huus
Dommerfuldmægtig Mathilde Sloth Uhlenrik
Dommerfuldmægtig Niels Tang Christensen
Dommerfuldmægtig Ditte Johanne Sarto
Dommerfuldmægtig Anna Stubkjær Godt
Dommerfuldmægtig Laura Røge Christensen
Dommerfuldmægtig Marie Louise Als
Dommerfuldmægtig Mikkel Kjær Slot

Sidst opdateret: 23. september 2021