Retten i Aarhus

Retten i Aarhus udgiver én gang om året en årsberetning, hvor vi redegør for rettens indsatser og resultater samt nøgletal.

Citater fra Årsberetning 2018

"I 2018 afsluttede vi i alt 19.376 sager. I forhold til året før er der sket en pæn stigning på 5,6 % i sagsantallet. Igen i år en lidt større stigning end på landsplan, hvor sagsantallet steg med 4,2 %. Sagsantallet ved retten er det højeste i den seneste 5-årige periode."

"Rettens produktivitet er igen steget. Efter et forventeligt fald i 2016 på grund af arbejdet med ny retsbygning og flytning ligger vores samlede produktivitet på landsgennemsnittet og er en ganske lille
smule højere i 2018 end i 2017. Kontorpersonalets produktivitet ligger betydelig over landsgennemsnittet og er tilmed steget fra 2017 til 2018."

"Der var en betydelig stigning i notarsagerne i 2018. Fra tidligere år med 1.100 til 1.300 sager om året, var der i 2018 i alt 1.915 sager med testamenter eller notarens bevidnelse af underskrift på dokumenter i øvrigt. Stigningen skyldes bl.a., at vi fra midten af 2017 fik et nyt produkt, som har været meget efterspurgt, nemlig muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt."

 

Årsberetning 2019

Årsberetning 2019

Sidst opdateret: 29. juni 2020