Retten i Aalborg

Hvis du skal have foretaget en notarforretning, skal du booke en tid hertil via vores online bookingsystem, som du finder til højre på siden. På grund af situationen med Coronavirus foretages notarforretninger for øjeblikket som udgangspunkt kun efter tidsbestilling.

Notarialkunder opfordres til at overveje, om notarbekræftelse af dokumenter kan afvente til efter den 6. maj 2021. Personer, der ønsker at få bekræftet et testamente, opfordres til at overveje muligheden for indtil videre at få testamentet bekræftet af vidner. Retten foretager kun udkørende notarialforretninger i særlige hastende situationer.

Der kan bookes tid hos notaren mandag, onsdag og torsdag fra kl. 12.30 til kl. 14.30 og tirsdag og fredag fra kl. 08.30 til kl. 11.30.

I marts og april 2021 kan der ligeledes bookes tid hos notaren torsdag fra kl. 08.30 til kl. 11.30.

Fra den 14. april – 16. juni 2021 kan der ligeledes bookes tid hos notaren onsdag fra kl. 08.30 til kl. 11.30.

Som en forsøgsordning er det endvidere muligt at booke en tid hos notaren i tidsrummet fra kl. 15.00 til kl. 17.30 på følgende dage:

 • 1. september 2021
 • 6. oktober 2021
 • 3. november 2021
 • 1 december 2021

Hvis du har brug for hjælp til at booke en tid, eller du skal have foretaget en hastende notarforretning, og der ikke er en ledig tid hertil, kan du henvende dig telefonisk til skifteretten. Se kontaktoplysninger til højre her på siden.

Ved ankomst til retten skal du henvende dig i adgangskontrollen ved hovedindgangen på Badehusvej 17, 9000 Aalborg. På grund af situationen med Coronavirus, skal du tidligst møde op 5-10 minutter før den tid, du har booket.

Hvis du ikke er i stand til at møde op i retten på grund af handicap eller sygdom, kan notarforretningen foretages andre steder end i retsbygningen f.eks. hjemme hos dig eller på hospitalet.  Hvis du har behov for at få foretaget en udkørende notarforretning, skal du kontakte skifteretten.

Det er også muligt at aftale en udkørende notarforretning med henblik på, at notaren skal overvære en åbning af en bankboks.

Du skal være opmærksom på, at du ved en udkørende notarforretning selv skal betale eventuelle kørselsudgifter til notaren.

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole

Venteområde ved notarlokalet

Det skal du medbringe

Når du skal have foretaget en notarforretning, skal du medbringe:

 • Det originale dokument, du skal underskrive. Dokumentet må ikke være underskrevet hjemmefra.
 • Hvis det er et testamente, skal du medbringe testamentet i to ens eksemplarer. Det ene eksemplar skal have en forside bestående af en fast blanket (se link nedenfor).
 • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig legitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, skal du på forhånd kontakte skifteretten og få oplyst, hvad der kan accepteres som legitimation. 
 • Kuglepen

Du skal herudover betale en retsafgift for at få foretaget notarforretningen. Retsafgiften kan du i god tid overføre elektronisk til retten på konto 0216 4069133452, eller du kan betale på dagen med dankort eller MobilePay.

Download forside-blanket til testamente

Særligt i forhold til en fremtidsfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette og underskrive fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge NemID for at logge ind.

Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du i stedet kan oprette din fremtidsfuldmagt.

Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere og medbringe  referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.

Læs mere om fremtidfuldmagter hos Familieretshuset

Retsafgiftens størrelse (priser)

Retsafgiften for en notarforretning er følgende:

 • Bekræftet kopi af et dokument: 100 kr. pr. kopi
 • Testamente: 300 kr.
 • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
 • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
 • Protest af en veksel 300 kr.
 • Lodtrækning: 500 kr. pr. påbegyndt time
 • Hvis der er tale om en udkørende notarforretning, skal du oven i retsafgiften betale eventuelle kørselsudgifter til notaren

Sidst opdateret: 03. juni 2021