Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

28 jun 2022

Domsresume

Retten i Viborg

Dom i sag vedrørende omfattende bedrageri og afpresning via Snapchat

Fire mænd idømt fængsel i 5 år, 4 år, 3 år og 6 måneder, og 2 år og 6 måneder for bedrageri af særlig grov beskaffenhed og afpresning

04 maj 2022

Nyhed

Retten i Viborg

Ledigt hverv som beneficeret advokat ved Retten i Viborg

Retten i Viborg har opslået en stilling som beneficeret advokat. Ansøgningsfrist er den 24. maj 2022.

23 feb 2022

Nyhed

Retten i Viborg

Medhjælper i gældssaneringssager

Retten i Viborg opslår hermed til besættelse pr. 1. maj 2022 et antal stillinger som medhjælper i gældssaneringsager, jf. konkurslovens § 219, stk. 1.

23 feb 2022

Nyhed

Retten i Viborg

Likvidator tilknyttet skifteretten

Retten i Viborg opslår hermed til besættelse pr. 1. maj 2022 et antal stillinger som likvidator tilknyttet skifteretten.

23 feb 2022

Nyhed

Retten i Viborg

Kurator tilknyttet skifteretten

Retten i Viborg opslår hermed til besættelse pr. 1. maj 2022 et antal stillinger som kurator tilknyttet skifteretten i Viborg.

27 jan 2022

Domsresume

Retten i Viborg

Dom i nævningesag om voldtægt og frihedsberøvelse

En 31-årig mand fra Silkeborg er idømt 5 års fængsel for voldtægt, frihedsberøvelse og husfredskrænkelse.

01 dec 2021

Domsresume

Retten i Viborg

Landsskatterettens afgørelse om en bindende forhåndsbesked ændret

Ved afgørelse af den 21. december 2018 ændrede Landsskatteretten det bindende svar, som Skatterådet forudgående havde afgivet, fra et ”Nej” til et ”Ja”. L...

24 nov 2021

Domsresume

Retten i Viborg

Dom om fortolkning af momsreglerne

Virksomhed, der blandt andet leverede flis til fjernvarmeværker, skulle pålægge moms på tjenesteydelser som fældning og bortkørsel af træ, når virksomheden...

17 nov 2021

Domsresume

Retten i Viborg

Ung mand var ikke berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne

Den unge mand, der var født sidst i 1980’erne, blev under sit arbejde som pædagogmedhjælper udsat for en arbejdsskade, og han blev også gennem en periode p...

03 nov 2021

Nyhed

Retten i Viborg

Ledigt hverv som autoriseret bobehandler

Retten i Viborg søger en autoriseret bobehandler

19 okt 2021

Nyhed

Retten i Viborg

Stillingsopslag som autoriseret bobestyrer

Retten i Viborg søger en autoriseret bobestyrer

19 okt 2021

Nyhed

Retten i Viborg

Skifteret - datoer for afsluttende skiftesamlinger 2022

Her kan du se, hvornår der afholdes afsluttende skiftesamlinger i 2022.

1 2 3