Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

05 okt 2021

Vestre Landsret

Dom i nævningesag om røverier og voldtægter på bordeller

V.L. S-2436-20

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor 3 unge mænd var tiltalt for røverier og voldtægter begået mod prostituerede på bordeller. Nævningesagen var behandlet ved Retten i Aarhus i 1. instans.

Tiltalte 1, der var 22 år på gerningstidspunkterne, blev bl.a. fundet skyldig i to tilfælde af røveri og voldtægt, hvor en af voldtægterne var begået under særligt skærpende omstændigheder. I begge tilfælde var forholdene begået i forening med en af de øvrige tiltalte, og tiltalte blev tillige fundet skyldig i medvirken til den anden tiltaltes seksuelle overgreb. Tiltalte 1 blev herudover straffet for et forsøg på røveri, vold mod en medindsat i arresten samt flugt under et retsmøde i byretssagen. Straffen blev fastsat til fængsel i 9 år. Tiltalte 1 blev endvidere udvist med indrejseforbud for bestandig. Der var tale om en stadfæstelse af byrettens afgørelse.

Tiltalte 2, der var 21 år på gerningstidspunkterne, blev fundet skyldig i to tilfælde af røveri og et tilfælde af tiltvingelse af andet seksuelt forhold end samleje i form af bl.a. oralsex. Tiltalte 2 blev tillige fundet skyldig i medvirken til voldtægt. Endelig blev denne tiltalte fundet skyldig i et tilfælde af forsøg på røveri. Tiltalte 2 blev straffet med fængsel i 5 år og udvist med indrejseforbud for bestandig. Der var tale om en stadfæstelse af byrettens dom.

Tiltalte 3, der var 17 år på gerningstidspunktet, blev – ligesom for byretten - fundet skyldig i et tilfælde af røveri og et tilfælde voldtægt under særligt skærpende omstændigheder. I landsretten blev han tillige fundet skyldig i medvirken til voldtægt under særligt skærpende omstændigheder, hvilket han var blevet frifundet for i byretten. Landsretten forhøjede herefter fængselsstraffen fra 3 år og 6 måneder til 4 år og 6 måneder, og landsretten stadfæstede afgørelsen om udvisning med indrejseforbud for bestandig.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.