Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

16 maj 2019

Vestre Landsret

Polsk selskab frifundet i sag om overtrædelse af udstationeringsloven

V.L. S-1077-15

Vestre Landsret har i en dom den 15. maj 2019 frifundet et polsk selskab, der udførte arbejde i Danmark med udenlandske ansatte for overtrædelse af § 7 a, stk. 1, i den dagældende udstationeringslov ved i tre tilfælde ikke rettidigt at have givet oplysninger til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere, det såkaldte RUT-register, og i et tilfælde ikke rettidigt at have oplyst om en ændring af tidspunktet for arbejdets afslutning. Det polske selskab nægtede sig skyldig, med henvisning til at de danske regler var i strid med EU-reglerne, idet oplysningerne i RUT-registeret er offentligt tilgængelige for alle og ikke blot myndighederne og arbejdsmarkedets parter, og dermed er reglerne for vidtgående henset til formålet, der bl.a. er bekæmpelse af social dumping. Selskabet var i byretten blevet idømt en bøde på 20.000 kr., men landsretten frifandt selskabet, da landsretten gav selskabet medhold i, at reglerne for så vidt angår den offentlige adgang for alle er for vidtgående og dermed i strid med artikel 56 i TEUF om fri udveksling af tjenesteydelser.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.