Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

15 maj 2019

Vestre Landsret

Dom i ankesag om skud mod knallertfører i Solbjerg

V.L.S-2323-18

Vestre Landsret har den 15. maj 2019 afsagt dom i en nævningeankesag, hvor en 56-årig mand var tiltalt for grov vold og anvendelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder på offentligt tilgængeligt sted ved i april 2018 med et haglgevær fra sit hus at have skudt mod en dengang 17-årig dreng, som kom kørende på sin knallert på offentlig vej. Drengen blev ramt i bl.a. højre ben. Tiltalte var endvidere tiltalt for i forbindelse med det afgivne skud forsætligt at have udsat drengens kammerat, som kørte på en knallert ca. 10 meter foran, for nærliggende fare. Tiltalte var endvidere tiltalt for på sin adresse at have opbevaret haglgeværet og en salonriffel samt ammunition på uforsvarlig vis, idet skydevåbnene og ammunitionen ikke blev opbevaret i et godkendt våbenskab. Tiltalte nægtede sig skyldig i at have skudt mod vejen, hvor drengene kørte, men erkendte sig skyldig i uforsvarlig opbevaring af skydevåbnene og ammunitionen.

Samtlige nævninger og dommere fandt det bevist, at tiltalte havde skudt med haglgeværet mod den 17-årige knallertfører og derved var skyldig i grov vold og anvendelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder på offentligt tilgængeligt sted. Samtlige nævninger og dommere fandt det ikke bevist, at kammeratens liv eller førlighed havde været udsat for nærliggende fare, og tiltalte blev derfor frifundet for forsætlig fareforvoldelse.

Byretten var nået til samme resultat. I byretten var tiltalte endvidere i overensstemmelse med sin erkendelse fundet skyldig i uforsvarlig opbevaring af skydevåbnene og ammunitionen, og afgørelsen af skyldsspørgsmålet i dette forhold var ikke omfattet af anken.

Byretten havde fastsat straffen til fængsel i 4 år.

I landsretten blev der afgivet 17 stemmer for at forhøje straffen til fængsel i 4 år og 6 måneder og 1 stemme for at stadfæste byrettens straffastsættelse på fængsel i 4 år. Efter udfaldet af stemmeafgivningen blev tiltalte herefter straffet med fængsel i 4 år og 6 måneder.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.