Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

28 mar 2019

Vestre Landsret

Dom i nævningesag om vold mod søn på ca. 2½ mdr.

V.L.S-2256-18

Landsretten har den 28. marts 2019 afsagt dom i en nævningeankesag, hvor en 27-årig mand var tiltalt for vold mod sin ca. 2½ måneder gamle søn i form af kraftige rusk, stumpe traumer mod hovedet eller lignende betydelig kraftpåvirkning, der blandt andet medførte, at sønnen fik blødninger under den hårde hjernehinde over begge storhjernehalvdele og talrige blødninger i øjenbaggrunden af venstre øje, hvilket resulterede i "Shaken Baby (Impact) Syndrome" hos ham, alt med livsfare og betydelig risiko for varigt mén til følge. Tiltalte nægtede sig skyldig.

Tiltalte blev i byretten fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Han blev straffet med fængsel i 5 år.

Tiltalte havde anket til frifindelse og i anden række formildelse. Anklagemyndigheden påstod straffen forhøjet.

Landsretten nåede ligesom byretten frem til, at tiltalte var skyldig i den rejste tiltale for vold efter straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1.

Landsretten stadfæstede byrettens dom på fængsel i 5 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.