Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

23 okt 2019

Vestre Landsret

Skyldkendelse i Vejen sagen om overgreb mod børn

V.L. S-849-19

Vestre Landsret har den 23. oktober 2019 under medvirken af nævninger afsagt skyldkendelse i sagen, der angik tiltale mod et forældrepar for navnlig vold og seksuelle overgreb over for deres fire børn. Den mandlige tiltalte var stedfar til de to ældste børn.

Ved kendelsen blev de tiltalte anset for skyldige i sammen at have begået seksuelle overgreb mod alle fire børn. De tiltalte blev frifundet for forholdene om bl.a. vold på grund af forældelse.

Tiltalen angik perioden fra juni 1987 til juli 1993 og dermed forhold, der skulle være foregået for fra ca. 26 år til for ca. 32 år siden. I denne periode var børnene henholdsvis 4-9 år, 3-8 år, 0-5 år og 0-4 år.

Der blev under sagen gennemgået en række oplysninger om bl.a. børnenes og de tiltaltes udtalelser til de sociale myndigheder fra 1990 og til de institutioner, som børnene fik ophold på i begyndelsen af november 1992.

På baggrund af de nu voksne børns forklaringer og oplysningerne i de kommunale akter blev de tiltalte fundet skyldige i en række seksuelle overgreb mod alle fire børn. Nævningerne og de juridiske dommere var enige om skyldsspørgsmålet undtagen i et forhold.

Manden blev fundet skyldig i at have begået voldtægt mod den ældste steddatter, da hun var 6 år, og kvinden blev fundet skyldig i medvirken, da hun havde været klar over det og ladet det ske.

De tiltalte blev også fundet skyldige i at have tvunget alle fire børn til oralsex og berøringer af de voksnes kønsorganer. Noget af det skete i forbindelse med, at de tiltalte viste børnene pornofilm i hjemmet. De tiltalte blev også fundet skyldige i at have stukket genstande op i døtrenes kønsorganer og at have tvunget børnene til andet seksuelt forhold end samleje med en hund.

Herudover stemte alle nævninger for at anse manden for skyldig i mindst én gang at have tvunget sin egen datter, der var det næstyngste barn, til samleje, og at anse kvinden for medskyldig ved at have været til stede.

De juridiske dommere stemte for frifindelse i dette forhold, og de tiltalte blev derfor frifundet for dette.

Landsretten fandt de tiltalte skyldige i videre omfang end byretten, men stadfæstede også dele af byrettens afgørelse om frifindelse.

Dele af skyldkendelsen kan læses her:

Læs mere

Straffen for de tiltalte vil blive fastsat senere.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.