Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

09 mar 2022

Tinglysningsretten

Afvist ejerforeningsvedtægt med bopælskrav for bestyrelsesmedlem

V.L.K. af 8. februar 2022 V.L.B.-0407-21 (21/25359).

Tinglysningsretten havde afvist tinglysning af en ejerforeningsvedtægtsbestemmelse om, at en ejerlejlighedsejer alene var valgbar til bestyrelsen, hvis denne beboede sin ejerlejlighed.

Landsretten bemærkede, at ejerne af en ejerlejlighed automatisk er medlem af ejerforeningen og har rettigheder og forpligtelser som medlem af ejerforeningen jf. ejerlejlighedslovens § 2 stk. 2, og § 3, stk. 2.

Ejerlejlighedslovens § 3 indebærer, at den samlede ret forbundet med at eje en ejerlejlighed består af 3 elementer, retten til faktisk og retlig eneråden over særejendom, medejendomsret til ejendommens fælles bestanddele samt rettigheder og forpligtelser som medlem af ejerforeningen. De i § 3 stk. 3, at de i stk. 1 og 2 nævnte rettigheder og forpligtelser kan ikke adskilles fra ejendomsretten til lejligheden.

På denne baggrund fandt landsretten, at en vedtægtsbestemmelse, som afskar en ejer, der ikke beboede sin ejerlejlighed, fra at være valgbar til bestyrelsen, var i strid med § 3 i ejerlejlighedsloven.

Landsretten tiltrådte derfor, at Tinglysningsretten havde afvist at tinglyse vedtægtsbestemmelsen.

Afgørelsen er offentliggjort i UfR U2022.2668.