Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

28 apr 2020

Tinglysningsretten

Fødselsdato kunne ikke kræves fjernet fra tingbog/tingbogsattest

V.L.K. af 23. april 2020 V.L.B-0102-20 (8206.2020.12)

Kærende anførte, at han har adressebeskyttelse og efter persondataforordningen kan få fjernet eller anonymiseret relevant personlige information fra offentlig indsigt.

Tinglysningsretten anførte, at det fremgår at tinglysningslovens § 50a og § 50C, at der er offentlig adgang til aktuelt tinglyste rettigheder, dog således at personnumre ikke vises, samt at retten til beskyttelse af personoplysninger efter persondataforordningen ikke er en absolut ret, idet retten skal ses i sammenhæng med sin funktion i samfundet og afvejes i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet over for andre grundlæggende rettigheder.

Landsretten stadfæstede, at Tinglysningsretten afviste at fjerne ejers fødselsdato fra tingbogsattest med henvisning til det af Tinglysningsretten anførte.