Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

21 jan 2021

Tinglysningsretten

Underskriftsforhold menighedsråd

V.L.K. af 22. august 2014 V.L.B.-1627-14 (8206.2014.41).

Et skøde var på vegne af køber, der var et sogn, underskrevet af to personer, hvoraf den ene var dokumenteret at være formanden for menighedsrådet. Det var ikke dokumenteret, at den anden person – eller andre medlemmer af menighedsrådet - var udpeget iht. menighedsrådslovens §9, stk. 9, der har følgende ordlyd: Menighedsrådet vælger af sin midte 1 person, der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.

Tinglysningsretten gjorde gældende, at der var tale om en legitimationsbestemmelse, der kunne dokumenteres ved en bekræftet udskrift af menighedsrådets beslutningsprotokol.

Kærende gjorde gældende, at en i vedtægten anført tegningsregel trådte i stedet for menighedsrådslovens §9, stk. 9.

Landsretten udtalte, at en tegningsregel i en vedtægt ikke kan træde i stedet for en angivelse af, hvem der er valgt som bemyndiget i henhold til menighedsrådslovens §9, stk. 9, og at der ej heller forelå oplysninger om, at kirkeministeriet havde meddelt dispensation vedrørende denne bestemmelse.