Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Notering af ændring fra K/S til I/S

V.L.K. af 22. august 2014 V.L.B.-14304-14 (8206.2014.39)

Tinglysningsretten afviste at notere navneændring i form af konfusion, hvor et K/S var omdannet til et I/S. K/S’et, der var adkomsthaver på den faste ejendom, bestod forud for, at det blev opløst, af en komplementar og to kommanditister. Komplementaren blev frigjort for sine forpligtelser, hvorefter der alene var to kommanditister tilbage. I konsekvens heraf blev selskabet omdannet til et I/S med de tidligere kommanditister som interessenter.

Tinglysningsretten gjorde gældende, at de to  tilbageværende kommanditister herefter ejede ejendommen i lige sameje og at en overdragelse til et af dem oprettet I/S måtte kræve anmeldelse af et adkomstdokument i form af skøde.

Kærende gjorde gældende, at der var tale om konfusion, og at I/S’et kunne noteres som adkomsthaver.

Landsretten udtalte, at K/S’et, der var slettet i Erhvervsstyrelsens register, var omdannet til et interessentskab, hvori interessenterne indgik med samme ejerandele som hidtil i  kommanditselskabet og at der ikke herved var sket nogen overdragelse af ejendommen, der krævede adkomstdokument i form af skøde. Interessentskabet kunne herefter noteres som ejer i adkomstrubrikken.