Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Bygning på lejet grund

V.L.K. af 11. januar 2013 V.L.B.-2830-12 (8206.2012.85)

En genopført bygning på lejet grund var ikke identisk med den oprindelige bygning, som bygningsbladet var oprettet for. Et tidligere opført sommerhus (en bygning på lejet grund) blev i 2008 revet ned. Ejeren genopførte herefter i 2009 et nyt sommerhus på grunden med en lidt anden grundplan. En landinspektør anmeldte i 2012 en påtegning på ejerens skøde til tinglysning, hvor landinspektøren bl.a. vedhæftede et rids og en GML-fil vedrørende den nye bygning.

Tinglysningsretten afviste at tinglyse påtegningen på den måde, at det oprindelige bygningsblad nu skulle omfatte den nye bygning.

Landsretten stadfæstede afgørelsen med den bemærkning, at landsretten var enig med Tinglysningsretten i, at det særlige bygningsblad for en bygning på lejet grund omfatter en bestemt identificeret bygning, jf. tinglysningsloven § 19, stk. 2, og landsretten tiltrådte derfor, at Tinglysningsretten havde afvist den anmeldte skødepåtegning om en ny bygning på grunden.