Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

08 mar 2023

Sø- og Handelsretten

Agentprovision

Dom afsagt: 8. marts 2023

Alpha Insurance A/S under konkurs mod First Marine A/S, BS-45862/2021-SHR

Retten fandt, at sagsøger, konkursboet efter et forsikringsselskab, i henhold til aftale benævnt ”Binding Authority Agreement” mellem selskabet og sagsøgte, der var agent for selskabet, havde krav på tilbagebetaling af provision fra sagsøgte vedrørende forsikringer, der var bortfaldet i forbindelse med, at selskabets tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikring var blevet trukket tilbage.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.