Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

27 jan 2023

Sø- og Handelsretten

Markedsføring af tagpap

Dom afsagt: 27. januar 2023

NORDIC WATERPROOFING A/S mod EUROTAG DANMARK A/S, BS-4151/2021-SHR

Spørgsmål om berettigelsen af en række udsagn navnlig om tagpapprodukters egenskaber. Med hensyn til udsagn fremsat i en brochure fra før 2013 fandt retten, at sagsøgerens indsigelser var bortfaldet ved passivitet. Rigtigheden med hensyn til et antal øvrige, nyere udsagn anvendt af sagsøgte var ikke dokumenteret af sagsøgte, og brugen af disse var derfor uberettiget. 

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.