Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

16 nov 2021

Sø- og Handelsretten

Køb, mangler og erstatning

Frederiksberg Kommune mod Orbital Systems AB, BS-36098/2018-SHR

Sagsøgeren havde ret til at ophæve en aftale om køb af sagsøgtes produkter som følge af mangler, men fik kun delvist medhold i sit erstatningskrav, bl.a. fordi sagsøgeren selv måtte bære en del af ansvaret for omfanget af problemerne med installation og anvendelse af produkterne og følgeudgifterne hertil.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.