Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

26 okt 2020

Sø- og Handelsretten

Om skibskollision

Sealion Enterprises Ltd. mod Henrik Krogh Larsen, BS-44685/2019-SHR.

Ejeren af fiskefartøj ansvarlig for kollision med ankerliggende tankskib. Retten fandt ikke grundlag for at pålægge tankskibet delvis skyld i medfør af sølovens § 161, stk. 2. Tabsopgørelsen taget til følge med undtagelse af en tabspost, der fandtes at ville medføre en uberettiget berigelse (i form af en besparelse) for sagsøgeren.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.