Retten i Sønderborg

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Sønderborg.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.

Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Sønderborg.

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider

Straffesager

Berammelsestiden i straffesager er 8-9 uger. 

Civile sager

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 4-5 uger efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 7 uger
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  • ½ dags varighed: Om 3-4 uger
  • 1 dags varighed: Om 8 uger
  • Forældreansvarssager: Om 8 uger

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest 3 dage efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Senest 4 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Senest 4 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

 

Insolvenssager

 • Gældssanering: Berammelsestid 3-4 uger (Der kan forekomme længere berammelsestid i gældssaneringssager, hvor 1. møde afholdes på afdelingskontorerne) 
 • Konkurs: Berammelsestid 14 dage
 • Tvangsopløsning: Berammelsestid 5-6 uger

Fogedsager - Hovedtingstedet

 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid pt. 5-7 uger 
 • Udsættelse af lejemål: Berammelsestid 2 uger for berammelse på kontor. Såfremt klienten efterfølgende anmoder om, at sagen berammes udkørende, er berammelsestiden 1-2 uger fra begæring omudkørende forretning
 • Samværssag: Berammelsestid 1 uge 
 • Tvangsauktion: Berammelsestid 10 uger

Fogedsager – Afdelingskontor Haderslev

 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid 4-5 uger 
 • Udsættelse af lejemål: Berammelsestid 2 uger for berammelse på kontor. Såfremt klienten efterfølgende anmoder om, at sagen berammes udkørende, er berammelsestiden 1-2 uger fra begæring om udkørende forretning
 • Samværssag: Foretages som udgangspunkt ved hovedtingstedet 
 • Tvangsauktion: Foretages kun ved hovedtingstedet

Fogedsager – Afdelingskontor Tønder

 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid 5-7 uger 
 • Udsættelse af lejemål: Berammelsestid 2 uger for berammelse på kontor. Såfremt klienten efterfølgende anmoder om, at sagen berammes udkørende, er berammelsestiden 1-2 uger fra begæring om udkørende forretning
 • Samværssag: Foretages som udgangspunkt ved hovedtingstedet
 • Tvangsauktion: Foretages kun ved hovedtingstedet

Småsager

 • Gennemsnitlig behandlingstid under 4 måneder

Betalingspåkrav

 • Behandlingstid p.t. 2 måneder

Notarialforretninger

 • Behandles/afsendes samme dag

Sidst opdateret: 20. februar 2020