Retten i Sønderborg

Der er i alt 70 medarbejdere i Retten i Sønderborg fordelt på 5 afdelinger.

Af de 70 medarbejdere er der ansat 10 dommere, hvoraf den ene er retspræsident, Karen Thegen.

Som en del af rettens ledelse er Morten Menné ansat som administrationschef.

Retten har derudover ansat fire retsassessorer, 7 dommerfuldmægtige, 45 kontorfunktionærer samt 2 vagter og 1 kantinemedhjælper.

Afdelinger i Retten i Sønderborg

Retten har organiseret arbejdet i afdelinger ud fra de typer af sager, som retten behandler:

  • Skifteretten behandler sager inden for skifteret: dødsboer, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger.
  • Fogedretten behandler sager inden for fogedret: fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav.
  • I Retssekretariatet behandles civile sager og straffesager.
  • Fællessekretariatet tager sig af notarforretninger, pasning af Informationen samt familiesager som skilsmisse, forældremyndighed og samvær.
  • Rettens administrationsafdeling tager sig af den daglige drift, økonomi samt sikkerhed.

Sidst opdateret: 22. oktober 2020