Gå til sidens indhold

Retten i Sønderborg

06 mar 2020

Retten i Sønderborg

24-årig idømt fængsel i 6 år

En 24-årig mand blev den 3. marts 2020 ved et enigt nævningeting idømt fængsel i 6 år for forsøg på manddrab på en 26-årig kvinde.

En 24-årig mand blev den 3. marts 2020 ved et enigt nævningeting idømt fængsel i 6 år for forsøg på manddrab på en 26-årig kvinde. Tiltalte erkendte sig skyldig i grov vold, men nægtede sig skyldig i forsøg på manddrab. Tiltalte tog betænkningstid med hensyn til anke.

Af dommens præmisser fremgår blandt andet:

” Tiltalte og F har forskellige opfattelser af deres forhold, idet tiltalte i modsætning til F anså det som et kærestelignende forhold.

Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at tiltalte den 28. maj 2019 kl. 18.00 uden forudgående aftale opsøgte F på hendes bopæl, hvor han ville aflevere nogle effekter til hende, og han bemærkede gennem stuevinduet, at hun havde besøg af M. Der opstod skænderi mellem tiltalte og F, og tiltalte forlod stedet. Tiltalte har forklaret, at han ønskede, at de fortsat skulle være venner, og i løbet af aftenen besluttede han sig for at opsøge F igen, selv om han vidste, at hun ikke ønskede at tale med ham.

Om natten den 29. maj 2019 mellem kl. 02.00 og 02.30 kørte han til hendes bopæl, hvor han bemærkede en bil holde uden for huset. Tiltalte brød bryggersvinduet op og kom gennem vinduet ind i lejligheden. Tiltalte har forklaret, at han havde medbragt en køkkenkniv og en murerske, og at han holdt kniven i hånden, da han trådte ind i stuen, hvor F og M sad og så TV. Tiltalte har erkendt, at han skar F flere gange i halsen med kniven og tog kvælertag på hende.

F har afgivet en troværdig og detaljeret forklaring, der støttes af de lægelige oplysninger i sagen. Ret-ten lægger til grund, at mens M hoppede op i sofaen og derefter låste sig inde på toilettet, forsøgte F at trække tiltalte fra stuen ud i bryggerset mod hoveddøren. Ved hoveddøren greb tiltalte om hendes hoved, som han fastholdt med sin ene arm, idet han med kniven i den anden hånd skar flere gange i hendes hals.

Det fremgår af personundersøgelse fra Retsmedicinsk Institut, at F var påført fem dybe snitsår på halsen og i omfanget heraf flere overfladiske snitsår. Der var sket overskæring af de to fraførende blodårer på begge sider af halsen samt overskæring af halsmuskler ved tre af snitsårene. To af snitsårene involverede alene hud, underhud og fedtlag.

Efter retsmediciner Ls forklaring er det godtgjort, at overskæringen af de fraførende blodårer på halsen har indebåret livsfare på grund af blodtab.

F har videre forklaret, at hun og tiltalte faldt til jorden, og at hun efter nogen tumult kom op på knæ foran tiltalte, hvor hun tog kniven fra tiltalte, men hurtigt smed den fra sig. Tiltalte væltede hende derefter om og fik hende ned at ligge på ryggen. Han satte sig derefter oven på hende og tog med begge hænder hårdt greb om hendes hals, så hun havde svært ved at tale, og hun mistede bevidstheden. Da hun kom til bevidsthed igen, sad tiltalte stadig ovenpå hende og klemte fortsat hårdt om hendes hals, hvorefter hun mistede bevidstheden på ny.

Ifølge personundersøgelsen fra Retsmedicinsk Institut, havde F talrige punkt- og fladeformerede blødninger ved øjnenes bindehinder, i ansigtshuden og i mundslimhinden. Der var ligeledes blodudtrædninger i hårbunden og adskillige blodunderløbne mærker på halsen.

Efter retsmediciner Ls forklaring er det godtgjort, at de blodunderløbne mærker på halsen kan skyldes et kværkegreb, og forekomsten af de punktformede blødninger i øjnenes bindehinder, ansigtshuden og på mundslimhinden viser, at grebet har været kraftigt og har indebåret livsfare.

Tiltalte har forklaret, at han slap sit greb om Fs hals, hvorefter han forlod lejligheden. Han vendte straks herefter tilbage for at hente sin jakke og medtog Fs mobiltelefon, hvorefter han lukkede hoveddøren og undløb. Efter bevisførelsen er det godtgjort, at F alene overlevede, fordi naboen N kom til stede og tilkaldte en ambulance.

Tiltalte har under hovedforhandlingen ikke kunnet vedstå sin forklaring afgivet til politiet få timer efter hændelsen om, at han ventede til senere på aftenen med at tage hen til F, da naboerne formentlig ville sove, og at han valgte at tage en køkkenkniv med fra sit eget køkken, som han ville benytte til at slå F og M ihjel med.

På baggrund af forklaringerne og efter oplysningerne om antallet, karakteren og dybden af snitlæsionerne i halsen foretaget med den medbragte køkkenkniv, og det efterfølgende hårde kværkegreb med talrige punkt- og fladeformede blødninger til følge, samt den omstændighed, at tiltalte forlod F uden at tilkalde hjælp, finder retten det bevist, at tiltalte har haft en sådan fasthed i sin kriminelle hensigt, at han har haft forsæt til at dræbe F. Da forehavendet mislykkedes, er tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 237, jf. § 21, stk. 1.”

Sagen er behandlet under Retten i Sønderborgs sagsnummer K01-6929/2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, dommer Leon Fredgaard, på telefonnummer 73424121.