Gå til sidens indhold

03 mar 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om ophævelse af pålæg meddelt efter dom for seksualforbrydelser

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2019 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. juli 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kæremålsomkostninger

Procesbevillingsnævnet har den 21. november 2019 meddelt to borgere tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser om sagsomkostninger, der er afsagt af Østre Landsret den 11. oktober 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Genindsættelse af en forvaringsdømt

Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2019 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er afsagt af Grønlands Landsret den 8. oktober 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Frihedsberøvelse af en udlænding

Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2019 meddelt Rigspolitiet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. oktober 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tvangsfiksering i ni måneder

Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2019 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. oktober 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Materiel retskraft

Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2019 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. august 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffesag om skatteunddragelse

Procesbevillingsnævnet har den 12. december 2019 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. august 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Interessekonflikt for bistandsadvokat

Procesbevillingsnævnet har den 11. december 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. september 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling efter udlændingeloven af litauisk statsborger

Procesbevillingsnævnet har den 12. december 2019 meddelt en litauisk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. september 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tvangsfuldbyrdelse af dom fra Arbejdsretten

Procesbevillingsnævnet har den 13. december 2019 meddelt en fagforening som mandatar for en arbejdstager tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. juli 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om udmeldelsesbegrænsning i et fagforbunds vedtægter

Procesbevillingsnævnet har den 5. december 2019 meddelt et tidligere medlem af et fagforbund tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. oktober 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatningssvar for skade på ledninger i forbindelse med grøfteoprensning

Procesbevillingsnævnet har den 6. december 2019 meddelt en ledningsejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. oktober 2019.