Gå til sidens indhold

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om tilsidesættelse af udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2019 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 5. juli 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om berigtigelse af godtgørelsesbeløb i dom

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2019 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. juli 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

To sager om besiddelse af en kreditkortkniv

Procesbevillingsnævnet har den 3. oktober 2019 meddelt to tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Østre Landsret og Vestre Landsret henholdsvis den 20. marts 2019 og den 2. april 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

10 års fængsel for våbenbesiddelse under bandekonflikt

Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2019 meddelt et bandemedlem tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. maj 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fremlæggelse af lægeerklæring

Procesbevillingsnævnet har den 26. august 2019 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 9. maj 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om Jernbanenævnets hjemmel til at træffe afgørelser

Procesbevillingsnævnet har den 8. oktober 2019 meddelt Jernbanenævnet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. juli 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om fremme af udsættelsesforretning trods lejers passivitet

Procesbevillingsnævnet har den 8. oktober 2019 meddelt et boligselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. august 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Nærmeste pårørende i livsforsikringer

Procesbevillingsnævnet har den 9. oktober 2019 meddelt en appellant tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. juli 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Opretholdelse af forvaring af udlænding, der var udvist

Procesbevillingsnævnet har den 1. oktober 2019 meddelt en forvaringsdømt udlænding til-ladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. april 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældelse, når der i stævningen er taget forbehold for yderligere krav

Procesbevillingsnævnet har den 28. november 2019 meddelt en fagforening som mandatar for en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. oktober 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ophævelse af gældssaneringskendelse

Procesbevillingsnævnet har den 22. november 2019 meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. september 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om erhvervelse af ejendomsret ved hævd

Procesbevillingsnævnet har den 22. november 2019 meddelt to indstævnte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 17. september 2019.