Gå til sidens indhold

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om aftale var stridende med lov og ærbarhed

Procesbevillingsnævnet har den 17. september 2019 meddelt et bageri begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. maj 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

To sager om afbrydelse af forældelse ved indgivelse af anmodning om udlæg

Procesbevillingsnævnet har den 18. september 2019 meddelt henholdsvis en debitor og en kreditor tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af henholdsvis Vestre Landsret den 5. juli 2019 og Østre Landsret den 5. september 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Våbenbesiddelse og udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 5. september 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. april 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ikke tillade kære efter kærefristens udløb

Procesbevillingsnævnet har den 16. september 2019 meddelt en kærende part tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 21. juni 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Opsigelse af kvinde, der lige var kommet tilbage fra barselsorlov

Procesbevillingsnævnet har den 12. september 2019 meddelt en arbejdsgiverforening som mandatar for en arbejdsgiver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. juni 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anmodning om edition i lydoptagelser rettet mod en byret

Procesbevillingsnævnet har den 28. august 2019 meddelt en forhenværende advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. april 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Politiets regreskrav mod en voldsdømt efter offererstatningsloven

Procesbevillingsnævnet har den 29. august 2019 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. april 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om billigelse af terror

Procesbevillingsnævnet har den 30. august 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. april 2019

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Download og fildeling af beskyttede filmværker

Procesbevillingsnævnet har den 4. september 2019 meddelt en række borgere tilladelse til anke til Østre Landsret af en række domme, der er afsagt af flere forskellige byretter.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Lovvalg efter trafikulykke med tysk bil

Procesbevillingsnævnet har den 30. august 2019 meddelt to forsikringsselskaber tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret i to sager den 5. april 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Vikars erstatningskrav efter trafikulykke på vej til arbejde

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2019 meddelt en vikar tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. juli 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2019 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 13. maj 2019.