Gå til sidens indhold

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Genindførelse af servitut

V.L.K. af 8. marts 2016 V.L.B.-1921-15 (8206.2015.59).

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Anmeldt servitut kunne tinglyses endeligt

V.L.K. af 7. marts 2016 V.L.B.-1700-15 (8206.2015.50).

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Skøde skulle tiltrædes af påtaleberettigede i servitut

V.L.K. af 18. marts 2016 V.L.B-0269-16 (8206.2016.3)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Ikke krav om anmeldelse af adkomstdokument

V.L.K. af 4. januar 2016 V.L.B-2464-14 (8206.2014.61)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Samejedeklaration

V.L.K. af 1. december 2015 V.L.B-1058-15 (8206.2015.17)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Fraskrivelse af forkøbsret

V.L.K. af 1. december 2015 V.L.B-0834-15 (8206.2015.13)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Omdannelse fra I/S til A.M.B.A.

V.L.K. af 23. oktober 2015 V.L.B-1353-15 (8206.2015.31)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist at tinglyse lejekontrakt uden tinglyst adkomsthavers tiltræden

V.L.K. af 27. august 2015 V.L.B.-0672-15 (8206.2015.8).

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist opdeling i ejerlejligheder

V.L.K. af 30. april 2015 V.L.B.-0404-15 (8206.2015.4)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist delskøde

V.L.K. af 24. april 2015 V.L.B.-0030-15 (8206.2014.81)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist skadesløsbrev med pant i el-producerende solcelleanlæg

V.L.K. af 26. februar 2015 V.L. B-2476-14 (8206.2014.78)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Digitalisering af ejerpantebrev

V.L.K. af 15. januar 2015 V.L.B-2356-14 (8206.2014.69).