Gå til sidens indhold

03 dec 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kære af afgørelse truffet efter databeskyttelsesloven

Procesbevillingsnævnet har den 2. december 2020 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. september 2020 (BS-25394/2020).

02 dec 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om ophavs- og markedsføringsretlig krænkelse af keramikprodukter

Procesbevillingsnævnet har den 2. december 2020 meddelt en virksomhed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. juni 2020 (BS-48928/2019 og BS-26692/2019) (trykt i U 2020.2532 Ø).

02 dec 2020

Domsresume

Den Særlige Klageret

Dom 1. december 2020

Dom i sag D-067-20

01 dec 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om godtgørelse efter handelsagentloven er omfattet af virksomhedspanteret

Procesbevillingsnævnet har den 26. november 2020 meddelt en forhenværende direktør og kautionist for et handelsagentselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. august 2020 (BS-34002/2019).

20 nov 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kuratorpålæg

Procesbevillingsnævnet har den 23. oktober 2020meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 31. august 2020 (B-358-20).

19 nov 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Voldgiftslovens anvendelse på en skønssag

Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2020 meddelt et entreprenørfirma tilladelse til kære til Højesteret af Østre Landsrets delafgørelse afsagt ved kendelse af 30. juni 2020 (BS-22319/2020).

17 nov 2020

Domsresume

Den Særlige Klageret

Dom 12. november 2020

Dom i sag D-095-20

17 nov 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Meldepligt

Procesbevillingsnævnet har den 30. oktober 2020 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 25. maj 2020 (S-3102-19).

13 nov 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om anbringende frafaldet i byretten kunne fremsættes under ankesagen

Procesbevillingsnævnet har den 11. november 2020 meddelt en indstævnt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. september 2020 (BS-9341/2020).

13 nov 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anvendelse af retsplejelovens § 389 a i en tvangsfuldbyrdelsessag

Procesbevillingsnævnet har den 12. november 2020 meddelt en mor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. oktober 2020 (BS-37732/2020).

13 nov 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger ved isoleret bevisoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 11. november 2020 meddelt et advokatfirma tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. august 2020 (BS-25551/2020-VLR)

10 nov 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om gæsteprincippets anvendelighed

Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2020 meddelt et forsyningsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. juni 2020 (BS-2852/2019).