Gå til sidens indhold

20 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om racistiske udtalelser som led i en politisk ”happening”

Procesbevillingsnævnet har den 19. oktober 2020 meddelt tre medlemmer af et politisk parti tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 5. juni 2020 (S-0270-19).

14 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Lovligheden af tvangsfikseringer af mindreårig

Procesbevillingsnævnet har den 13. oktober 2020 meddelt en dreng med infantil autisme tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. juni 2020 (BS 55290/2019).

13 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ankestævning kunne ikke betragtes som rettidigt indgivet kæreskrift

Procesbevillingsnævnet har den 12. oktober 2020 meddelt Finansiel Stabilitet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. marts 2020 (B-900-19).

13 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Bortadoption

Procesbevillingsnævnet har den 7. oktober 2020 meddelt de biologiske forældre til en bort-adopteret dreng tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. juni 2020 (BS-1675/2020-VLR).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Betleri og forbuddet mod diskrimination

Procesbevillingsnævnet har den 5. oktober 2020 meddelt en litauisk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 17. marts 2020 (S-356-20).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Prøveløsladelse når der verserer en ny straffesag mod den indsatte

Procesbevillingsnævnet har den 5. oktober 2020 meddelt en indsat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. maj 2020 (BS-15144/2020).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fuldbyrdelse af en tysk straffedom i Danmark

Procesbevillingsnævnet har den 7. oktober 2020 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. juli 2020 (S-1915-18).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om erstatningsansvar for psykisk skade

Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2020 meddelt en fagforening som mandatar for en skolebuschauffør tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. august 2020 (BS-1470/2020).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Yderligere forlængelse af foranstaltning i to år

Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2020 meddelt en foranstaltningsdømt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse der er afsagt af Vestre Landsret den 31. marts 2020 (S–2433–19).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af inkassoomkostninger

Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2020 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 27. marts 2020 (B-42-20)

12 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om opretholdelse af forvaring

Procesbevillingsnævnet har den 27. august 2020 meddelt en forvaringsdømt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. maj 2020 (S-847-20).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Modregning mellem erhvervsevnetabserstatning og POEA-kompensation

Procesbevillingsnævnet har den 27. august 2020 meddelt Ankestyrelsen tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. marts 2020 (BS-5552/2019).