Gå til sidens indhold

18 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Teleobservation til brug for forkyndelse

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt en forsvarer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 21. oktober 2020 (S-2749-20). Afgørelsen er offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen U 2021.131 Ø.

17 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om opretholdelse af bestemmelse om udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 21. september 2020 (S-1754-20).

17 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om vidnefritagelse af børn i straffesager

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt to tiltalte forældre og to forurettede mindreårige børn tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28. oktober 2020 (S-2738-20, S-2764-20 og S-2765-20).

17 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om kære af kendelse om at forblive iført håndjern under retsmøde

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. juli 2020 (S-1305-20).

17 dec 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om skønsmands underretning og habilitet i transportskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. oktober 2020 (BS-29376/2020).

17 dec 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fremlæggelse af tabsopgørelse i erstatningssag om virksomhedssalg

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt en tidligere selskabsejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 26. oktober 2020 (BS-36057/2020 og BS 36054/2020).

17 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Afslag på at sende brev og få besøg under varetægtsfængsling

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt en varetægtsfængslet mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. oktober 2020 (S-2440-20).

17 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Opløsning af bandegruppering

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt en bandegruppering tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. november 2020 (S-335-20).

16 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Opretholdelse af forvaringsforanstaltning

Procesbevillingsnævnet har den 11. december 2020 meddelt en forvaringsdømt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 30. juli 2020 (S-1859-20).

16 dec 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Konkursbegæring nægtet fremme

Procesbevillingsnævnet har den 14. december 2020 meddelt en fordringshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 13. oktober 2020 (B-671-20).

16 dec 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Misbrug af NemID i forbindelse med låneoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 14. december 2020meddelt en bank tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. september 2020 (B-445-20 og B-529-20).

14 dec 2020

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 9. december 2020

Kendelse i sag K-128-20