Gå til sidens indhold

12 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Arbejdsskadesag vedrørende tidligere udsendt soldat

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2021 meddelt en tidligere udsendt soldat tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. november 2020 (BS-59154/2019).

12 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om henvisning til landsretten

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2021 meddelt en række investorer og en bank tilladelse til kære til Højesteret af tre kendelser i 48 sager, der er afsagt af Østre Landsret den 26. november 2020 (BS-33400/2020 m.fl.).

12 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Varemærkerettigheder

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2021 meddelt en virksomhed (T) tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. oktober 2020 (BS-11802/2019).

12 feb 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om proportionalitet ved fortsat varetægtsfængsling in absentia

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2021 meddelt en varetægtsarrestant tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 30. december 2020 (S-3540-20).

12 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Omkostningsgodtgørelse i skattesag

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2021 meddelt en virksomhed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. oktober 2020 (BS-48187/2019).

11 feb 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Terrorsag om indkøb af droneudstyr til Islamisk Stat

Procesbevillingsnævnet har den 10. februar 2021 meddelt tre tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 10. september 2020 (S-3693-19).

08 feb 2021

Domsresume

Tinglysningsretten

Sletning af udlæg iht. tinglysningslovens § 20

V.L.K. af 3. februar 2021 V.L.B.-0560-20 (8206.2020.55).

05 feb 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Meldepligt

Procesbevillingsnævnet har den 4. februar 2021 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. september 2020 (S-2002-19).

02 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fortolkning af vidneudelukkelsesreglerne

Procesbevillingsnævnet har den 1. februar 2021 meddelt to personer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. november 2020 (BS-21815/2020).

28 jan 2021

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 27. januar 2021

Kendelse i sag 21/01558

26 jan 2021

Domsresume

Den Særlige Klageret

Dom 25. januar 2021

Dom i sag D-30-20

25 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Nødvendigt procesfællesskab

Procesbevillingsnævnet har den 22. januar 2021 meddelt en ejer af en ideel anpart af en privat fællesvej tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. september 2020 (BS-35640/2019).