Gå til sidens indhold

11 mar 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Opholdstilladelse på baggrund af ”ganske særlige grunde”

Procesbevillingsnævnet har den 10. marts 2022 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. juli 2021 (BS-44368/2020).

09 mar 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist ejerforeningsvedtægt med bopælskrav for bestyrelsesmedlem

V.L.K. af 8. februar 2022 V.L.B.-0407-21 (21/25359).

04 mar 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 4. februar 2022 meddelt en kvinde tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. august 2021 (BS-22533/2021-OLR).

04 mar 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sager om adgang til prøvelse af bestemmelse om udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 23. februar 2022 meddelt to udlændinge tilladelse til kære til Højesteret af kendelser, der er afsagt af henholdsvis Vestre Landsret den 12. oktober 2021 (S-1463-21) og Østre Landsret den 29. oktober 2021 (S-2758-21).

04 mar 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Strafudmåling for voldtægt efter den nye samtykkebestemmelse

Procesbevillingsnævnet har den 29. december 2022 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 22. september 2021 (S-1173-21).

01 mar 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om fortsat varetægtsfængsling af udlænding på tålt ophold

Procesbevillingsnævnet har den 24. februar 2022 meddelt en udlænding på tålt ophold tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. januar 2022 (S-0010-22).

01 mar 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Foreningsretlige betingelser i forbindelse med ombygning i ejerlejlighed

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2022 meddelt en ejerlejlighedsejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. juni 2021 (BS-48070/2019-OLR).

28 feb 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Prøveløsladelse af livstidsdømt

Procesbevillingsnævnet har den 23. februar 2022 meddelt Direktoratet for Kriminalforsorgen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. december 2021 (BS-20193/2021-OLR).

14 feb 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældremyndighed og samvær mellem mor og børn på 9 og 11 år

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2022 meddelt en mor tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. juni 2021 (BS-17816/2021).

14 feb 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afregningspriser for gennemførte handler af differencekontrakter

Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2022 meddelt tre bankkunder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 17. juni 2021 i tre sambehandlede sager (B-2060-17, B-2061-17 og B-2062-17).

14 feb 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Skatteretlig sag om periodisering af kursgevinst i kommanditselskab

Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2022 meddelt tre kommanditister tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 3. november 2021 (Landsrettens sambehandlede sager BS-194/2021, BS-199/2021 og BS-200/2021).

14 feb 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Advokatbeskikkelse i sag om erstatning for ulovlig frihedsberøvelse

Procesbevillingsnævnet har den 10. februar 2022 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Østre Landsret den 13. oktober 2021 (BS-31986/2021).