Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

12 dec 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Svindlere udgiver sig for at være fra skifteretten

Danmarks Domstole er blevet gjort opmærksomme på episoder, hvor svindlere har ringet til pårørende af nyligt afdøde og udgivet sig for at være fra Skifteretten. Svindlerne har bedt om at få udleveret personlige oplysninger som adgangskoder og NemID.

09 dec 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Grønlands Domstole indfører dommerkapper

Dommerne ved Grønlands Domstole vil fra 1. januar 2020 bære kapper under hovedforhandlinger i kriminalsager og i civile sager.

17 okt 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Teledata kan igen bruges i straffesager

Anklagere kan fra 19. oktober 2019 igen bruge teledata som bevis i straffesager ved hovedforhandlinger og varetægtsfængslinger.

10 okt 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Da Danmark blev en retsstat

100-års jubilæet for både retsplejeloven og Vestre Landsret blev fejret på behørig vis. Det var en stor retsreform, der i 1919 dannede grundlag for retssystemet og vores eksisterende principper for retspleje.

08 okt 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Fejring af det gamle og det nye - Østre Landsret fyldte 100 år

Der blev gravet og sunget, da Østre Landsret rundede 100 år.

03 okt 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Højesteret fejrer bygningsjubilæum

Markering af 100 år på det tredje Christiansborg Slot.

20 sep 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Nye lægdommere

13.500 borgere har fået besked om, at de er udtrukket som lægdommere. Som lægdommere skal de være med til at dømme i straffesager – på lige fod med de juridiske dommere.

18 sep 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Markedsanalyse for domstolene af 31. august 2015 om civile sager

16 sep 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Præcisering af midlertidigt stop for teledata som bevis

Rigsadvokaten har udsendt en instruks, der præciserer omfanget af midlertidigt stop af brug af teleoplysninger.

02 sep 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Nye instrukser i teledata-sagen

Rigsadvokaten og rigspolitichefen har udsendt nye instrukser om brug af teledata i efterforskninger.

26 aug 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Retsplejeloven fylder 100 år

Debatindlæg af Merethe Eckhardt, udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen, bragt i anledning af retsplejelovens 100 år.

19 aug 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Midlertidigt stop for teledata som bevis

Rigsadvokaten har midlertidigt stoppet brugen af teledata som bevis til brug for domfældelse eller som grundlag for varetægtsfængsling af mistænkte. Det vil indtil videre gælde i to måneder.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11