26 jun 2020

Retten i Roskilde

Fængsel i 7 år og udvisning for spionage og medvirken til drabsforsøg

Et enigt nævningeting ved Retten i Roskilde har idømt en 40-årig norsk-iransk mand fængsel i 7 år og udvisning for spionage for en iransk efterretningstjeneste og medvirken til efterretningstjenestens forsøg på manddrab

Den tiltalte – en 40-årig norsk-iransk mand – blev ved rettens kendelse tidligere i dag fundet skyldig i en tiltale for spionage og medvirken til drabsforsøg. Retten fandt det bevist, at den tiltalte måtte have indset, at han ved sine undersøgelser og observationer, som var rettet mod en eksiliraner i Ringsted, hjalp en iransk efterretningstjeneste til at virke inden for den danske stats område under omstændigheder, som er omfattet af straffelovens § 108, stk. 1. Retten fandt det også bevist, at den tiltalte måtte have indset, at bistanden var til brug for en iransk efterretningstjenestes drab på eksiliraneren i Ringsted, og at hans handlinger dermed udgjorde medvirken til forsøg på manddrab, jf. straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 23.

Den tiltalte blev ved rettens dom idømt fængsel i 7 år og udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Retten lagde ved straffens fastsættelse vægt på navnlig forholdets karakter og grovhed, herunder at der var tale om bistand til en fremmed efterretningstjeneste i forbindelse med dennes længerevarende og udførlige planlægning og forberedelse af et drab på en person, som er i opposition til det iranske styre, ved dennes bopæl i Danmark. Den tiltalte havde en ikke uvæsentlig og nødvendig rolle i forberedelsen af et drabsforsøg, men var ikke den styrende i forehavendet og handlede efter instruktion.

Endvidere skete der konfiskation af to telefoner tilhørende den tiltalte.

Den tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Sagen er behandlet under rettens sagsnr. S 9-2075/2020.