25 maj 2020

Retten i Roskilde

Pressemeddelelse i straffesag 729/20

6 måneders fængsel, hvoraf 4 måneder blev gjort betinget, til 17-årig for to forsøg på indbrudstyveri, et forsøg på røveri og et tilfælde af blufærdighedskrænkelse over for en 18-årig kvinde.

En nu 18-årig mand, der har været frihedsberøvet siden 5. november 2019, var tiltalt for i november 2019 i Roskilde at have forsøgt at begå indbrudstyveri i to forskellige huse og uberettiget at være trængt ind i et tredje, hvor han skulle have forsøgt at begå hjemmerøveri og forsøgt at voldtage en 18-årig kvinde.


Han er den 25. maj 2020 i en nævningesag fundet skyldig i de to forsøg på indbrudstyverier og i forsøg på røveri og blufærdighedskrænkelse over for kvinden.


Han er fundet skyldig i efter kl. 3 om natten efter at være trængt ind i det sidste af de tre huse at have taget en stor køkkenkniv i køkkenet, som han, hvis det blev nødvendigt, var klar til at true sig ud af huset med sammen med tyvekoster.


Den 18-årige kvinde sov på sit værelse på førstesalen, da hun blev vækket af tiltalte, der rørte ved hendes fod. Da hun tændte lyset og spurgte, hvem han var, sagde han: ” Jeg vil kneppe”. Herefter skreg kvinden, og tiltalte smed kniven fra sig og løb ud af huset.


Retten fandt ikke grundlag for at fastslå, at tiltalte havde forsæt til at begå så alvorlige forbrydelser som hjemmerøveri og voldtægt. Derimod blev han fundet skyldig i en anden form for røveri og blufærdigheds-krænkelse.

Der var enighed om at fastsætte straffen til fængsel i 6 måneder, hvoraf 4 måneder blev gjort betinget på vilkår om behandling mod misbrug.

Der blev ved strafudmålingen blandt andet lagt vægt på, at han var 17 år på gerningstidspunktet.

Rettens sagsnummer er S 9-729/2020