Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

21 dec 2020

Retten i Roskilde

8 års fængsel for seksuel misbrug af børn

Retten i Roskilde har den 10. december 2020 idømt en 61-årig mand 8 års fængsel for seksuel misbrug af børn

Den tiltalte blev fundet skyldig i medvirken til voldtægt i form af anden kønslig omgængelse end samleje af børn under 12 år, forsøg på medvirken til incest og blufærdighedskrænkelse mv. ved i 14 tilfælde via internettet at have formået børn i et asiatisk land til at deltage i forskellige former for seksuel aktivitet, hvilket blev live-streamet til tiltalte, der samtidig tilfredsstillede sig selv seksuelt, hvilket var synligt for børnene og egnet til at krænke deres blufærdighed.


Tiltalte blev tillige dømt for voldtægt i form af anden kønslig omgængelse end samleje mv. ved at have forgrebet sig seksuelt på en 17-årig pige og forsøgt at forgribe sig seksuelt på en 10 - 11-årig dreng. Begge børn er handicappede, herunder uden sprog, og var derfor var ude at stand til at modsætte sig overgrebene eller fortælle andre herom. Overgrebene fandt sted under tiltaltes arbejde som fører af en bus, der kørte handicappede børn til og fra skole.


Tiltalte blev desuden dømt for besiddelse og udbredelse af børnepornografi, hvorimod han blev frifundet for at have misbrugt sin egen datter seksuelt, mens hun var 0 – 3 år gammel, ligesom han blev frifundet for at besidde pornografiske billeder af datteren.


Retten lagde ved strafudmålingen vægt på antallet af forhold, forholdenes grovhed samt det forhold, at tiltalte kynisk udnyttede de danske børns handicap og de udenlandske børns fattigdom til at tilfredsstille sine seksuelle lyster.


Tiltalte blev indtil videre frakendt retten til erhvervsmæssigt eller som led i fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn, ligesom han indtil videre blev frakendt retten til på internettet eller lignende at kontakte børn, der ikke kender ham.


Tiltalte blev pålagt at betale 30.000 kr. i godtgørelse for tort til den 17-årige forurettede pige.


Tiltalte valgte ved domsafsigelsen at udbede sig betænkningstid med hensyn til anke af dommen.


Sagen er behandlet under sagsnr. S 9-6160/2020.