Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

23 nov 2020

Retten i Roskilde

6 års fængsel for drabsforsøg mv.

Retten i Roskilde har den 23. november 2020 idømt en 21-årig svensk mand 6 års fængsel for drabsforsøg mv.

Den tiltalte blev fundet skyldig i at have truet en kvinde med at slå hende ihjel, hvorefter han med en kniv tilføjede hende 4 knivstik på armene og i maveregionen. Han blev tillige fundet skyldig i overtrædelse af knivloven.


Efter et skænderi med sin kæreste bad denne tiltalte om at flytte fra deres lejlighed. Fra et soveværelse, hvor han havde låst sig inde, truede han kærestens moster med at slå hende ihjel, og straks efter kom han ud fra værelset og tildelte kvinden 4 stik med en kniv med et blad på 12,5 cm, hvorpå han forlod stedet. Et knivstik, der ramte kvindens højre arm, mens hun holdt armen foran brystet, medførte alvorlig nedsættelse af funktionen i højre hånd, men kvinden var ikke i livsfare. Den tiltalte nægtede sig skyldig under henvisning til, at knivstikkene blev udført, mens han havde et ”blackout”.


Et enigt nævningeting fandt det bevist, at tiltalte havde forsæt til at dræbe kvinden og tilsidesatte tiltaltes forklaring om, at han ikke handlede forsætligt på grund af sit ”blackout” og straks stoppede med at stikke, da han kom til sig selv.


Der var tillige enighed om at fastsætte straffen til fængsel i 6 år.


Tiltalte blev endvidere udvist af Danmark for bestandig og pålagt at betale erstatning og tortgodtgørelse til den forurettede kvinde.


Dommen blev ved domsafsigelsen anket af tiltalte til frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært formildelse.


Sagen er behandlet under sagsnr. S 9-4928/2020.