Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

21 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kapitalejers personlige hæftelse for et kapitalselskabs forpligtelser

Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2020 meddelt en kapitalejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. d...

21 jan 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

To sager om ophævelse og opretholdelse af udvisningsdomme

Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2020 i to sager meddelt henholdsvis anklagemyndigheden og en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af t...

21 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tyske sociale sikringsordningers regreskrav mod dansk forsikringsselskab

Procesbevillingsnævnet har den 24. september 2020 meddelt to tyske sociale sikringsordninger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af...

21 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om forældelse af ”senfølger” i en patientskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 22. oktober 2020 meddelt Ankenævnet for Patienterstatningen tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af V...

19 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fortolkning af konkurslovens gavebegreb

Procesbevillingsnævnet har den 14. januar 2021 meddelt et långivende selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret ...

15 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kæremål om sagsomkostninger i fildelingssager

Procesbevillingsnævnet har den 14. januar 2021 meddelt to borgere tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den 2...

15 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om udsættelse af erstatningssag om ekspropriation

Procesbevillingsnævnet har den 14. januar 2021 meddelt en ejendomsejer (et selskab) tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Ves...

15 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om boligorganisationen eller en afdeling heraf var rette sagsøgte

Procesbevillingsnævnet har den 14. januar 2021 meddelt en boligorganisation tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret ...

13 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Bortadoption

Procesbevillingsnævnet har den 8. januar 2021 meddelt de biologiske forældre til en bortadopteret dreng tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der e...

11 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Klageberettiget efter planloven og Århus-konventionen

Procesbevillingsnævnet har den 8. januar 2021 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 26. juni...

18 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om beslaglæggelse af råbånd

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt en medievirksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Land...

18 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Teleobservation til brug for forkyndelse

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt en forsvarer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret de...