Gå til sidens indhold

Østre Landsret

19 aug 2019

Nyhed

Østre Landsret

Ny retsbygning til Østre Landsret

Ny retsbygning til Østre Landsret i 4. kvartal 2021

19 aug 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Tinglysningssagen

Østre Landsret har den 27. maj 2019 afsagt dom i et gruppesøgsmål anlagt af Foreningen Gruppesøgsmål.nu mod Domstolsstyrelsen.

12 jul 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i Atea sagen

Østre Landsret har den 12. juli 2019 afsagt dom i en straffesag (S-1926-18) mod ledende medarbejdere i Region Sjælland og Atea, som i byretten var tiltalt ...

26 jun 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i erstatningssag mod ledelsen i Amagerbanken

Østre Landsret har afsagt ankedom i en sag anlagt af FS Finans III A/S om erstatnings-ansvar for elleve medlemmer af Amagerbankens direktion og bestyrelse...

09 maj 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Selskabslovens § 361, stk. 1

Østre Landsret har den 9. maj 2019 afsagt dom i en ankesag om ledelsesansvar efter selskabslovens § 361, stk. 1.

29 apr 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i sag om afpresning

27 apr 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Carlsbergfondets salg

Carlsbergfondets salg af en række ejendomsselskaber udløste ikke tilbudspligt efter lejeloven.

26 apr 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i sagen Vibevænget mod KAB

Dom i sagen Boligselskabet Vibevænget mod KAB s.m.b.a.

10 apr 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i Baresso-sagen

02 apr 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Tilbagebetaling af indeholdte udbytteskatter

Dom om udenlandske investeringsinstitutters ret til tilbagebetaling af indeholdte udbytteskatter.

28 mar 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Ankesag i Pusher Street-komplekset

Den sidste ankesag i Pusher Street-komplekset ikke hjemvist til byretten.

22 mar 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Afvisning af sag mod bl.a. chefredaktør

Afvisning af straffesager mod bl.a. en chefredaktør i forbindelse med et dagblads reklamering for online spil og væddemål.

1 2 3 4 5 6 7 8