Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

Retten i Nykøbing F.

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Nykøbing Falster.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Nykøbing F.

Berammelsestider ved retten i Nykøbing F.

Straffesager

 • Domsmandssager: 4 måneder
 • Tilståelsessager og øvrige sager: 3 måneder
 • Politisager: 1 måned

Civile sager

 • Alm. civile hovedforhandlinger: 4 måneder
 • Småsags hovedforhandlinger: 1 måned
 • Telefonmøder alm. civile sager: 2 uger
 • Telefonmøder småsager: 4 uger

Dødsboer

 • Skifteretten retter telefonisk henvendelse til boets kontaktperson ca. 4 uger efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Senest 1 uge efter modtagelse af eventuelle blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Senest 1 uge efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra Skattestyrelsen, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Insolvenssager

Berammelsestiden for en sag om:
 • Gældssanering: Berammelsestid 4-8 uger
 • Konkurs: Berammelsestid 4 - 7 dage
 • Tvangsopløsning: Berammelsestid 4-6 uger

Fogedsager

Udlægssager (inddrivelse af gæld)

Der går ca. 1 uge, fra vi modtager sagen, til du kan forvente at modtage en berammelsesdato.

Herefter er berammelsestiden for udlægssager: 6 - 8 uger 

Berammelsestiden for andre sager i fogedretten
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 3 - 4 uger
 • Tvangsauktion: Berammelsestid 8 - 10 uger
 • Betalingspåkrav: Sagsbehandlingstid 4 - 5 uger

Familieretten

 • Telefonmøder: Under 1 uge
 • Hovedforhandlinger: 1 måned

Sidst opdateret: 09. juni 2023