Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

11 aug 2022

Nyhed

Retten i Lyngby

Retten i Lyngby søger en autoriseret bobehandler

I medfør af ægtefælleskiftelovens § 45, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2012 om autorisation af bobehandlere, som ændret ved bekendtgørels...

04 aug 2022

Nyhed

Retten i Lyngby

Retsmægling som et konstruktivt alternativ

Retsmægling er et tilbud til parterne i en retssag om med hjælp fra en professionel retsmægler at finde en fælles løsning på deres konflikt. Retsmægling ka...

08 jun 2022

Domsresume

Retten i Lyngby

Frifundet for tyveri af 7,5 tons gravemaskine

En mand er frifundet for at have stjålet en gravemaskine fra en byggeplads i Virum.

08 jun 2022

Domsresume

Retten i Lyngby

10 m² for lidt i kælder gav ikke erstatning/afslag

Køberne af en villa i Hellerup fik ikke forholdsmæssigt afslag i købesummen eller erstatning, fordi kælderen var på 88 m² og ikke på 98 m² som angivet i sa...

23 maj 2022

Domsresume

Retten i Lyngby

Nævningeting fundet mand skyldig i voldtægter, frihedsberøvelse mm.

Nævningeting ved Retten i Lyngby har i dag fundet en 32-årig mand skyldig i voldtægter, frihedsberøvelse, røveri, grov vold, trusler og vidnetrusler. Forbr...

16 maj 2022

Nyhed

Retten i Lyngby

Årsberetning 2021 for Retten i Lyngby

Retten i Lyngby udgiver en gang om året en årsberetning, hvor der redegøres for rettens indsatser, resultater og nøgletal.

04 maj 2022

Domsresume

Retten i Lyngby

Ikke godtgjort, at lændesmerter var en følge af færdselsuheld

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring blev frifundet for et krav om erstatning og godtgørelse for skader ved et færdselsuheld. Retssagen...

03 maj 2022

Domsresume

Retten i Lyngby

Bøde på 47.000 kr. for bl.a. spiritussejlads

En mand er blevet idømt en bøde på 47.000 kr. for spiritussejlads og sejlads for tæt på kysten og har fået frakendt sit speedbådsførerbevis betinget.

03 maj 2022

Domsresume

Retten i Lyngby

Ulovligt byggeri straffet med bøde

Ejerne af bevaringsværdig bygning straffet med bøde på 250.000 kr. og tvangsbøder på 25.000 kr. pr. uge for byggeri uden byggetilladelse og i strid med lok...

08 mar 2022

Nyhed

Retten i Lyngby

Berammelse af Meld- og Feldsagen

Meld- og Feldsagen, der vedrører EU-svig og dokumentfalsk, SS-181/2022, er berammet på følgende dage:

17 sep 2021

Domsresume

Retten i Lyngby

Endnu et bestyrelsesmedlem i Capinordic Bank A/S er erstatningsansvarlig

Retten i Lyngby har ved dom af 17. september 2021 kendt et yderligere bestyrelsesmedlem erstatningsansvarlig for et tab på godt 1.9 mio. kr. som følge af h...

13 aug 2021

Domsresume

Retten i Lyngby

Dom i straffesag om EU-svig og dokumentfalsk

Et tidligere medlem af Europa-Parlamentet blev idømt betinget fængsel for EU-svig for godt 98.000 kr. og dokumentfalsk

1 2 3 4