Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

24 okt 2022

Retten i Lyngby

”Find min iPhone” afslørede tyve af dyrt biludstyr

Dom afsagt: 21. oktober 2022

To mænd, der kom fra Litauen, er hver idømt 1½ års fængsel for bl.a. tyveri af biludstyr fra 8 BMW’er og 1 Porsche, kloning af en stålet BMW og forsøg på kloning af to BMW’er.

Sagsnummer SS 2735/2022

Sagen kort fortalt
I marts 2022 politianmeldte ejeren af en BMW tyveri fra sin bil af rat, instrumentpanel og skærm samt en taske, hvori der bl.a. lå en iPhone. Senere samme dag lykkedes det politiet via ejerens ”Find min iPhone” at spore iPhonen til et værelse på et lagerhotel i Helsingør. På værelset opholdt sig to litauiske mænd, der straks blev anholdt og senere varetægtsfængslet for tyveri af biludstyret og tasken med iPhonen, der blev fundet på værelset.

Under ransagning af værelset fandt politiet yderligere biludstyr, der senere blev knyttet til tyverier fra 7 BMW’er og 1 Porsche samt specialværktøj beregnet til at bryde ind i personbiler med. På værelset fandt politiet også tre bilnøgler og diverse biludstyr til BMW’er, der ikke kunne kobles til et gerningssted. Der blev endvidere fundet diverse registreringsattester og typeplader, der senere viste sig at være falske.

Uden for lagerhotellets holdt parkeret en BMW med litauiske nummerplader. Den efterfølgende efterforskning afslørede, at BMW’en var stjålet i januar 2022 fra Rungsted Kyst og efterfølgende klonet, idet BMW’en var monteret med litauiske nummerplader og fysisk have fået ændret sit stelnummer. De falske dokumenter, der blev fundet på værelset, viste sig at kunne anvendes til kloning af to BMW’er.

Endelig blev de to mænd på baggrund af dna-spor knyttet til yderligere et tyveri af biludstyr fra en BMW, og en af mændene blev knyttet til yderligere to tyverier af biludstyr fra BMW’er.

Dom
Retten fandt det bevist, at de to mænd i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse havde stjålet biludstyret fra BMW’erne, og at en af mændene havde begået yderligere to tyverier fra BMW’er. Da retten fandt, at tyverierne var begået som led i organiseret kriminalitet, blev de to mænd fundet skyldige i tyveri af særlig grov karakter.

Det var også bevist, at mændene havde klonet en BMW og var i besiddelse af dokumenter med henblik på anvendelse til kloning af to BMW’er, hvilket ikke var lykkedes, fordi mændene blev anholdt. De to mænd blev derfor fundet skyldige i dokumentfalsk og forsøg på bedrageri.

Endelig fandt retten det bevist, at mændene var skyldige i hæleri og ulovlig omgang med hittegods.

Begge mænd blev idømt 1½ års fængsel samt udvist af Danmark med indrejseforbud i 12 år. Straffen blev fastsat under hensyn til, at tyverierne var begået som led i organiseret kriminalitet, og til værdien af tyvekosterne.

De to mænd ønskede ikke at anke dommen.