Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

20 okt 2022

Retten i Lyngby

Dom i omfattende entreprisesags kompleks

Dom afsagt: 20. oktober 2022

Retten i Lyngby har i dag afsagt dom i et omfattende sagskompleks om en ejendom på Skovshovedvej i Charlottenlund.

Sagsnummer: BS-10288/2018 m.fl.

Sagen kort fortalt
Den pågældende ejendom blev bygget i 2017-2018, og sagerne angår det indbyrdes økonomiske opgør mellem hovedentreprenøren og bygherrerne samt underentreprenører og bygherrernes arkitekt og tilsynsførende. Sagskomplekset angår krav og modkrav for over 9 mio.kr.

Hovedentreprenøren krævede betaling fra bygherrerne på godt 1,7 mio.kr. for restentreprisesummen og for udførte ekstraarbejder. Bygherrerne, der ville frifindes for disse krav, krævede erstatning for mangler af såvel hovedentreprenøren som af arkitekten. Bygherrerne havde opgjort deres samlede krav til godt 7,4 mio.kr. Hovedentreprenøren gjorde endvidere gældende, at eventuel erstatning for mangler, som hovedentreprenøren måtte blive dømt til at betale til bygherrerne, skulle betales af underentreprenørerne og arkitekten.

Sagerne har været behandlet samlet af retten med sagkyndige dommere, og dommerne var enige om udfaldet. Hovedforhandlingen har varet 10 retsdage.

Dommens udfald
Dommen slår fast, at bygherrerne skal betale godt 1,6 mio.kr. til hovedentreprenøren for udførte arbejder, og at hovedentreprenøren skal betale godt 2,4 mio.kr. til bygherrerne til udbedring af mangler ved huset. Underentreprenørerne og arkitekten skal betale for udbedring af en del af de konstaterede mangler.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 20. oktober 2022.