Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

04 okt 2022

Retten i Lyngby

Bøde på 40.000 kr. for skjult reklame i opslag på Instagram

Dom afsagt: 4. oktober 2022

En kvinde på 30 år er fundet skyldig i overtrædelse af markedsføringsloven ved opslag på sin Instagram-profil.

Sagsnummer SS 1-685/2022

Kvinden var tiltalt bl.a. for i november 2018 at have opslået en historie på Instagram med reklame for en tandlæge og for 15 yderligere opslag i perioden fra august 2018 til december 2019. Hertil kom et nyere forhold. Forbrugerombudsmanden havde på baggrund af to klager fået kendskab til kvindens opslag og fandt, at opslagene var i strid med markedsføringsloven. Forbrugerombudsmanden mente, at kvinden foretog opslagene som erhvervsdrivende og uden at oplyse den kommercielle hensigt med opslagene. Forbrugerombudsmanden politianmeldte sagen. Først 1 ¾ år senere rejste anklagemyndigheden tiltale.

Kvinden forklarede i retten, at hun nu har 1,3 mio. følgere på Instagram, og at hun dengang havde over ½ mio. følgere. Hun havde ikke fået penge for opslagene. Hun havde dog ikke betalt for tandbehandlingen og havde fået en cykel, en skitur, adgang til Disneyland med hotel, børnesko og lov til at låne tøj og en yderligere cykel. Hun havde straks skrevet ”Reklame” på alle opslag, da hun fik brev fra Forbrugerombudsmanden. Reglerne for opslag var uklare dengang, forklarede hun.

Retten fandt, at tiltalte var erhvervsdrivende, og at opslagene havde kommerciel hensigt. Tiltalte havde fået økonomisk gevinst ud af opslagene. Markedsføringslovens § 6, stk. 4, sammenholdt med § 8, stk. 1, var derfor overtrådt. Da tiltalte selv havde lavet opslagene, kendte hun til de faktiske omstændigheder og var skyldig trods sit ukendskab til reglerne. Retten fandt ikke, at der var udvist retsfortabende passivitet i sagens behandling, men at dele af gerningsperioder og forhold var forældede.

Forbrugerombudsmanden havde indstillet en bøde på 85.000 kr. På grund af den alt for lange sagsbehandlingstid fandt retten en bøde på 40.000 kr. passende.